Opatus växlar upp via ”VGR-effekt”

30 augusti, 2017

Staffan Kuuse går nu in som delägare och styrelseordförande i bolaget. Opatus var ett av de västsvenska bolag som fick finansiering i samutlysningen ”Projekt för bättre hälsa”. Totalt gick 11,7 MSEK till västsvenska projekt, där medfinansiering från VGR var en viktig ”bonus”.

–  Detta är spännande! Nu står vi inför CE-märkning och börjar försäljningen i september, säger Staffan Kuuse, styrelseordförande.

Opatus kommer inom kort även att göra en klinisk studie kring objektiv mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD.

– Att få en större andel av ett projekt finansierat gör självfallet stor skillnad. Jag är jätteglad och tacksam för denna möjlighet, säger Petter Knagenhjelm, VD, Opatus.

Intresset för utlysningen var extra stort efter att Västra Götalandsregionen öppnade upp för medfinansiering till västsvenska projekt som beviljades finansiering av Vinnova och som kan antas bidra till tillväxt i regionen.

– Det är glädjande att så många västsvenska life science-bolag nu får möjlighet att ytterligare utveckla sina innovationer och extra roligt att det görs i samverkan med vår egen hälso- och sjukvård. Vi tror starkt på sådana här finansieringslösningar när region och stat arbetar tillsammans, säger Hanna Blomdahl, Koncernstab, Regional Utveckling.

Utlysningen främjar projekt med stor innovationspotential för att på sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket leder till förbättrad hälsa, tillväxt och internationell konkurrenskraft. Den gjordes i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Sahlgrenska Science Park bistod bolag runtom i Västsverige med rådgivning och pitchträning, enligt Swelife hands-on-modell.

Text: Annika Åkervall