Oncorena gör kliniska studier mot spridd njurcancer

14 oktober, 2016

Oncorena Holding på Sahlgrenska Science Park har nyligen säkrat upp 24 MSEK som möjliggör kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Förutom Oncorenas störste ägare P.U.L.S. har HealthCap nu valt att gå in som storägare i Göteborgsbolaget. Ett antal privata investerare, såväl tidigare som nya ägare, har bidragit till en medicinskt mycket viktig.

Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling med potential att radikalt förbättra behandlingen av svårt njurcancersjuka patienter. I studien, som kommer att utföras i Sverige och USA, kommer dialyspatienter med spridd njurcancer att behandlas med det tänkta läkemedlet.

”Det är mycket glädjande för de svårt sjuka patienter som väntar på en effektiv behandling att denna kapitalinjektion nu kan accelerera projektet in i kliniska prövningar”, säger Jan Törnell, VD för Oncorena.

”Att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät är strategiskt viktigt för Oncorena”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Ur ett västsvenskt perspektiv betyder satsningen också att bolaget kommer att behöva växa, genom att anlita konsulter i regionen.

Läkemedlet mot spridd njurcancer har utvecklats av Börje Haraldsson, professor i njurmedicin vid Göteborgs universitet, som fick idén vid behandling av svampförgiftade patienter. Den verksamma substansen kallas orellanin. Oncorena startades med stöd av GU Ventures som fortfarande har en aktiv roll i bolaget.

För ytterligare information kontakta Jan Törnell, VD, Oncorena Holding AB via telefon 070-676 0008 eller e-post jan.tornell@pulsinvest.se alternativt Pontus Ottosson, VD, PULS AB, telefon 070-535 9334, e-post pontus.ottosson@pulsinvest.se