Ökad konkurrenskraft och mer samarbete via AI INNOVATION of Sweden

7 februari, 2019

Ambitionsnivån är superhög för nyinvigda AI INNOVATION of Sweden. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygerman ser kopplingen till Sveriges Vision e-hälsa 2025 och möjligheterna för healthtech.

TEXT: ANNIKA ÅKERVALL

Tillsammans med ett 40-tal partners invigde Sahlgrenska Science Parks systerorganisation, Lindholmen Science Park, nya AI INNOVATION of Sweden – ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation, den 6 februari.

Först in när dörrarna öppnades var energi- och digitaliseringsminister Anders Ygerman och Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova. Tätt följda av alla förväntansfulla samarbetspartners.

AI INNOVATION of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Och intresset har varit långt över förväntan.

AstraZeneca och Essity är med i storsatsningen, likaså Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– En anledning att vi gått med är samhällsansvar. En annan viktig sak är att attrahera rätt kompetens, säger Erik Flood, Business Technology Director, Essity.

Samverkan oerhört viktigt 

– Det går inte att lyckas utan att samarbeta. Och det är viktigt att vara med och påverka. I ett brett samarbete kan vi utgå från problem och skapa nytta genom att lösa dem tillsammans, säger kollegan Robert Sjöström, President Global Operational Services and CIO, Essity.

Artificiell intelligens berör alla. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Och bredden i kompetensen är en stor fördel.

Healthtech står för tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård av hög kvalitet. Och i detta arbete är AI värdefullt. Likaså erfarenhet från andra branscher.

Exempelvis ser Zenuitys vd, Dennis Nobelius, som är en av initiativtagarna till AI INNOVATION of Sweden, tydliga kopplingar mellan mobilitet och utvecklingen inom digital hälsa och life science. Framförallt inom AI.

LÄS MER: Zenuitys VD: Life science och mobilitet hänger ihop

LÄS MER: Möjligheter till samverkan mellan olika branscher finns beskrivet i Sahlgrenska Science Parks omvärldsrapport The Power of coaction – Life Science West Sweden 2018. Ladda ner den här.

AI används mycket

– Genom att använda AI kan vi bättre analysera den stora mängd data som vi får genom vår forskning. Det kan bidra till att minska både utvecklingstiden och kostnaden för nya läkemedel, säger Anders Holmén, Vice President and Head of Pharmarceutical Services, Innovative Medicines and Early Development, Astra Zeneca, under invigningen.

Ambitionerna är superhöga och attraktionskraften för Sverige och regionen ses överlag som en viktig kvalitetsstämpel. Göteborg är först ut men ytterligare noder med olika profil planeras i Skåne och Stockholm. Och minister Anders Ygerman gör kopplingen till Sveriges Vision e-hälsa 2025.

– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. AI INNOVATION of Sweden är en viktig del i att göra verklighet av det, kommenterar han.

I sammanhanget kan nämnas att anmälan till eHealth Award 2019 nu har öppnat. Utmärkelsen baseras på regeringens och SKL:s Vision e-hälsa 2025 och riktar sig till småföretag inom healthtech.

På bilden syns Magnus Bergendahl (utvecklingschef) och Charlotta Gummeson (VD), Sahlgrenska Science Park, som just signerat väggen med rubriken: Together we ignite the Swedish AI ecosystem.

LÄS MER: Ladda ner rapporten Artificiell Intelligens inom life science här.

LÄS MER: Mer än pengar på spel i eHealth Award

LÄS MER: Unik chans att lära av vårdens upphandlare

FaktaAI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Intressenter från dessa områden är inbjudna att bli partners för att hjälpa till att bygga upp betydelsefulla resurser för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och svensk välfärd. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park.