Ökad internationalisering för Aidera

11 november, 2010

Alumniföretaget Aidera fortsätter att växa i takt med ökad efterfrågan för Diasend Klinik – webblösningen som underlättar diabetesuppföljning och dialog mellan vårdgivare och patienter. Nu har företaget förstärkt verksamheten med en person i Storbritannien och en person i USA.

Aidera går mot en ökad internationalisering och en starkare synlighet på den globala marknaden. ”Just nu ser vi en kraftig ökning av användandet av vår tjänst i Storbritannien, där vi möter ett stort intresse från diabeteskliniker, och i USA ökar efterfrågan successivt. Det känns viktigt att vi nu har personal på plats på dessa intressanta marknader”, säger Anders Sonesson, VD, Aidera.

Både läkare och diabetessköterskor använder Diasend Klinik, ett webbsystem som överför information (glukosvärden och insulindosering etc) vid patientbesök. Via verktyget kan de snabbt få en överblick, vilket underlättar analys och uppföljning. Kommunikationen mellan vårdgivare och patient är av central betydelse.  Erfarenheterna visar att webbsystemets tabeller och diagram hjälper patienter att förstå sina värden och öppnar upp för dialog om möjliga livsstilsförändringar. Efter en tids användning har många patienter förbättrat sina värden. ”Stabila, sänkta långtidsblodsockervärden är ett viktigt led i att minska risken för allvarliga följdsjukdomar, t ex i hjärta/kärl”, säger Anders Sonesson”

Aidera håller nu på att utveckla en Diasend-version som är speciellt anpassad för kliniska studier. För närvarande pågår olika samarbeten och pilotprojekt på många diabeteskliniker i Europa och i USA, bland annat vid Harvard University i Boston.

Konakt:
Andres Sonesson
031-741 17 86
anders.sonesson@diasend.com

 

Idag har drygt 240 miljoner människor i världen diabetes och medvetenheten om vikten av att försöka bromsa den stigande utvecklingstrenden ökar.

Världsdiabetesdagen – World Diabetes Day – den 14 november startades 1991 av International Diabetes Federation och WHO för att uppmärksamma sjukdomen och sedan 2007 deltar även FN i arbetet med att försöka bekämpa ökningen.