Observe Medical till aktiemarknaden

4 juni, 2014

Nydanande inom njurövervakning. Digital teknik som sparar tid och ger ett säkert beslutsunderlag i vården. Stort intresse för bolagets utveckling och tillväxtkraft, en lyckad lanseringsstart och ett säkrat FDA-godkännande. Observe Medical har snabbt gått framåt och blir nu listat på First North.

”Observe Medical kom in i inkubatorn år 2009. Vi har stöttat företaget i ett mycket tidigt skede och hela vägen fram till marknad. En klart spännande utvecklingsresa från idé till kommersialisering”, säger Erik Bengtson, inkubatoransvarig. Glädjen över Observes förestående introduktionen på aktiemarknaden delas förstås med alla vänner och kollegor på Sahlgrenska Science Park, där alumniföretaget är verksamt.

Att listas på First North innebär ett rejält mognadssteg. Idag finns den första produkten på marknaden i Sverige, Danmark och Finland. Lansering i Tyskland väntar i höst och med ett FDA-godkännande i handen står USA-dörren öppen.

”Detta är ett bra steg för ett bolag som ska lansera på bred front. Vi ser fram emot emissionen som beräknas tillföra ungefär 22 miljoner kronor i kapital, för att bygga bolaget lönsamt” säger Magnus Emmoth, VD för Observe Medical. Han är nu ute och presenterar Observe för aktiesparare runtom i Sverige. Förväntningarna är stora inför teckningstiden den 13-17 juni 2014.

Under utvecklingstiden har bland annat Vinnova bidragit till företagets finansiering. Sahlgrenska Science Park har kvar ett visst ägande i Observe Medical, likaså äger investmentbolaget SEED Capital en del i det danska systerföretaget. Idag har Observe 9 anställda i Sverige, medan 3 personer arbetar på Observe A/S i Danmark.

Produktutvecklingen har skett i nära samarbete med svensk sjukvård. Sippi består av ett hävertsystem med tillhörande digital teknik som automatiskt registrerar patientens urinvolym varje timme. Säker information med statistik över trenden underlättar bedömningen, till nytta både för patienten och samhället. Tekniken öppnar också upp för möjligheten att få mer information från urinen. Redan i höst startar en ny studie med inriktning mot tillväxt av biofilm, vilket är grogrunden för bakteriell tilllväxt i medicinsk utrustning och därtill vårdrelaterade infektioner.

Efter att Observe Medical nu har identifierat flera nya affärsområden beräknas världsmarknaden till uppemot 5 miljarder kronor årligen, enligt Magnus Emmoth. Utvecklingsresan från starten 2009 har varit spännande, 5-årstillväxten framöver ser mycket lovande ut.

För mer information, kontakta Magnus Emmoth, VD, Observe Medical AB, telefon 070-412 11 97, e-post Magnus.emmoth@observemedical.com

Se även mer bakgrundsfakta om Observe Medical och njurövervakning