Observe Medical får riskkapital

15 mars, 2010

Observe Medical, ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park, som utvecklar ett digitalt system för automatisk övervakning av njurfunktionen tillförs nu kapital genom en saminvestering av SEED Capital och Sahlgrenska Science Park.

– Nu är det stora finaniseringsbehovet säkrat och vi kan se fram emot industrialiseringsprocessen och planera för fortsatt tillväxt”, säger Mikael Charléz, operativt ansvarig för affärsutvecklingen av Observe Medical.

Idag övervakas njurfunktionen manuellt när patienten vårdas på sjukhus. Observe Medical utvecklar ett unikt, digitalt system som automatiskt mäter urinmängden och larmar om den når en kritisk nivå. Ett automatiskt, säkert övervakningssystem skulle både spara sjukvårdsresurser och underlätta bedömningen av vårdbehov vid tecken på sviktande njurfunktion.

Urinproduktionen är en spegling av hur njurarna fungerar. Om den når under en viss nivå finns risk för njursvikt och därför övervakas patientens urinmängd, ibland på operationsavdelningar och alltid noggrant på intensiven. I praktiken är det svårt att få kontinuitet i rutinen, då s k timdiures kräver personal som manuellt tömmer kärl med exakt en timmes intervall, noterar och beräknar manuellt. Idag förekommer räknefel, t ex avseende dygnsproduktion, och kontrollfunktion saknas. Automatisk tömning, statistik och larmfunktion skulle ge stora fördelar. Att säkert kunna följa trenden ökar möjligheterna att hjälpa patienten och förhindrar njursvikt.

Observe Medical utvecklar sin digitala övervakningsteknik i samarbete med kliniker i Göteborg, Stockholm och Skåne, där prototypen har fått ett mycket positivt mottagande. Industridesign, ergonomi och användarvänlighet står nu i fokus. Målet är att det ska vara lika lätt eller lättare att använda den nya, digitala tekniken.

Idag består Observe Medical av fyra medarbetare, samtliga med lång erfarenhet av att utveckla avancerad och kostnadseffektiv medicinsk teknik. Företaget har ansökt om patent och siktar på en lansering i början av år 2011.

Avtalsprocessen för saminvesteringen har genomförts i samarbete med Advokatfirman Delphi – en samarbetspartner till Sahlgrenska Science Park.

Observe Medical startade 2009 som ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. Företagets laboratorier är finansierade via EUs strukturfond.

För mer information, v g kontakta Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park, tel 073-682 44 60 eller Mikael Charléz, Observe Medical, tel 070-270 30 22