Nyttan med Kundorienterat utvecklingsarbete

31 maj, 2018

Hur ska man tänka och vad ska man göra för att kunna lyckas med sin innovation? Detta ville deltagarna få svar på. Under kursens 3 delmoment har de nu fått kunskap och verktyg som behövs för att kvalitetssäkra sin innovationsidé och lyckas med slutprodukten.

Uppfinningar kommer om det finns ett behov. Att utgå från behoven som målgruppen har är det viktigaste för att lyckas med sin uppfinning. För vem? är den första och viktigaste frågan.

– Sätt in dig i andras situation och fundera på vad personen vill. Öva på det hela tiden, säger kursledare Glenn Jonasson, Hokahey. Ett annat tips är att fokusera på vad mer än hur. Vad försöker de åstadkomma? Vilken uppgift vill de utföra? Varför fungerar inte det de gör nu? Varifrån kommer deras önskan om något nytt och bättre?

Flera konkreta exempel har diskuterats under utbildningen och deltagarna är mycket aktiva.

– Jag har fått med mig en del tankesätt som vi kan ha användning för, säger Peiman Khorramshahi, VD för MOON Fertiliy som utvecklat en innovation som gör att kvinnor kan få mer kunskap om sin menstruationscykel och sitt fertila fönster. MOON är ett av de drygt 30 bolag från Västsverige som ingår i vårt nordiska samarbetsprogram HealthTech Nordic.

Intervjuteknik är en del. Ett förändringsarbete bör föregås av en analys, med kunden i fokus. Förberedelser och ett systematiskt, utforskande verktyg kan användas för att hitta dolda behov. En öppen fråga kan ha tusen svar. Men det öppnar upp ett annat tänk, vilket är bra.

Ett konkret verktyg kan vara att ställa frågor på insidan: Vad vill den andra få fram? Vad är viktigt för hen? Vilken tanke har den andra just nu? Vad ser den andre som jag inte ser?

Observationsbaserade metoder ger viktiga signaler, till exempel vanliga handlingar, kompenserande beteenden, tvekan eller egna lösningar (utifrån ett behov som ej är löst). Detta är ett bra komplement till intervjubaserade metoder som kan ge svar kring uttalade krav och behov, berättelser, beskrivningar och jämförelser.

Text: Annika Åkervall