Nytt samarbete om IBS-behandling

21 oktober, 2010

Calmino group AB och Prorsum Healthcare AB har nyligen inlett ett samarbete efter att Sahlgrenska Science Park-miljön lett fram till diskussioner om gemensamma produktområden och synergimöjligheter på marknaden.

Företagen har bland annat tagit fram och marknadsför olika livsmedel för specifika medicinska ändamål (FSMP). Detta område med dokumenterade egenvårdsprodukter möter idag ett stort intresse, både inom vården och hos allmänheten.

Calmino group har bland annat utvecklat ett helt nytt livsmedel för kostbehandling av IBS/colon irritabile (oregelbunden mag-tarmfunktion), som Prorsum Healthcare kommer att utbilda om och marknadsföra i kontakter med dietister, apotekare och vårdpersonal.

”Idén om ett samarbete har vuxit fram genom att vi naturligt träffas i en miljö där människor diskuterar och hjälper varann”, säger Tobias Kisker, VD, Calmino group.

Det var framförallt läget som var avgörande i beslutet att flytta in hos Sahlgrenska Science Park år 2008, eftersom Calmino group har olika studiesamarbeten på Medicinarberget, Mage/tarmlaboratoriet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Odontologen. Nya samarbetsmöjligheter är en välkommen bonus.

”Vi tycker att det berikar vår miljö att företagen samverkar när så är möjligt”, säger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park, som trivs med mixen av tidiga life science-projekt och bolag som redan har nått ut på marknaden. Miljön inom Sahlgrenska Science Park är skapad utifrån behovet av strikt sekretess men det finns också gemensamma utrymmen som ger möjligheter till värdefullt idéutbyte.

För mer information, kontakta Tobias Kisker, telefon 031-40 92 40 eller se www.calmino.com och www.prorsum.se