Nytt innovationscenter ändrar stadsbilden

29 januari, 2019

Utvecklingsplanerna för Sahlgrenska Life kommer helt förändra stadsbilden runt sjukhuset och Sahlgrenska Science Park. I en 3D-visualisering kan du nu själv se hur omfattande byggnation som planeras.

I slutet av januari, går samrådstiden ut för förslaget till detaljplan för projektet som kallas Sahlgrenska Life. Ett nytt innovationscenter för life science planeras att byggas i direkt anslutning till Sahlgrenska Science Parks verksamhet.

Det innebär nya stora etableringsmöjligheter för forskningsintensiva verksamheter och näringsliv inom healthtech och övrig life science – med fysisk anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I projektet byggs sjukhuset ut med ett stort inslag av nya moderna vårdlokaler och ny huvudentré. Samtidigt skapas en huskropp över Per Dubbsgatan till ett nytt höghus på Medicinareberget för att koppla samman verksamheterna och ansluta till Göteborgs universitets naturvetenskapliga forskning.

I en 3D-visualisering som Göteborgs stads stadsbyggnadskontor tagit fram kan man nu få en uppfattning om nybyggnationens volym och höjd i förhållande till befintliga byggnader. Se den här.

Sahlgrenska Life är ett led i att ytterligare stärka samverkan mellan sjukvård, akademi, näringsliv och samhälle.

– Närheten mellan flera kompetenskluster med kompletterande inriktningar gör Göteborgsregionen och Västsverige högintressant för etableringar, investeringar och kompetens inom life science, säger Steinar Stokke, vd för fastighetsutvecklaren Vitartes som har en aktiv roll i projektet.

Bolaget har sitt Göteborgskontor på Sahlgrenska Science Park och är specialiserat på projektutveckling inom life science i syfte att integrera sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster.

LÄS MER: Stort steg mot Sahlgrenska Life

Parallellt med Sahlgrenska Life utvecklas healthtech-klustret GoCo vid AstraZeneca och BioVenture Hub i Mölndal. Samtidigt sker en fortsatt stor expansion runt Lindholmen Science Park med inriktning mot mobilitet, AI och 5G-uppkopplade enheter och tjänster.

Detta är nyckelkompetenser även för utvecklingen av digitala tjänster inom life science och healthtech.

LÄS MER: Zenuitys VD: Life science och mobilitet hänger ihop

LÄS MER: Nära mellan Göteborgs kompetenskluster

LÄS MER: Verkstadsjättar kan lyfta life science

Fakta: Nya life science-miljöer på totalt 150 000 kvadratmeter planeras i kunskapscentret Sahlgrenska Life. Om tidsplanen hålls kommer etapp 1 att vara klart år 2025 och den avslutande etappen 2028.