Nytt inkubatorföretag på Sahlgrenska Science Park

17 juni, 2009

Sahlgrenska Science Park har ett nytt inkubatorföretag i parken. Observe Medical har forskat kring ett system som skall följa njurfunktionen under intensivvård och mer omfattande kirurgi.

Systemet skall övervaka patientens förmåga att upprätthålla normal njurfunktion under behandlingens gång. Kunderbjudandet är en helt autonom diagnostisk funktion som kommer att bestå av två huvudkomponenter, en hårdvara och en förbrukningsvara. Utvecklingsarbetet har till största delen finansierats via privata medel och Observe Medical är nu ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. Personerna bakom projektet har lång erfarenhet från den medicintekniska industrin.

Kontakt: Observe Medical, Mikael Löfgren, 0706-87 11 40,
mikael.lofgren@observemedical.com

Kontakt: Sahlgrenska Science Park, Anna-Karin Ström, 0707 13 11 50,
anna-karin.strom@sahlgrenskasciencepark.se