Nytt forskningslabb viktigt för njursjuka

29 augusti, 2018

Med invigningen av Lundbergslaboratoriet knyts den medicinska forskningen vid Göteborgs universitet ännu närmare vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samtidigt som samverkan med näringslivet lyfts fram som en allt större tillgång.

Svensk njurforskning har fått ett viktigt tillskott genom Sahlgrenska Akademins nya forskningslaboratorium på Medicinareberget. De största vinnarna är nuvarande och framtida njursjuka patienter som kan få ökad överlevnad och högre livskvalitet med hjälp av forskningsresultat från Göteborg.

– Satsningen är också ett bra exempel på kraften som hämtas i samspelet mellan det privata näringslivet, den universitetsbaserade forskningen och den offentliga vården i Västsverige, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Till invigningen av Lundbergslaboratoriet i slutet av augusti kom såväl ledningen för Göteborgs universitet som sjukhusledningen, företrädare för Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och näringslivet.

Lundbergslaboratoriet byggs upp med hjälp av pengar från en av Göteborgs största privata donationsstiftelser; IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse som förvaltar ett kapital på 1,5 miljarder kronor. Stiftelsen är inriktad mot cancer, ortopedi och njursjukvård. Nu satsar stiftelsen 27 miljoner kronor över fem år.

– Det här är en möjlighet att stärka banden mellan kliniken och forskningen här på Medicinareberget, säger Jenny Nyström, professor i njurfysiologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Hon betecknar njurforskningen som ett såväl underfinansierat som underforskat medicinskt område. Det finns olika terapier för att bromsa sjukdomar i njurarna, men inget som botar. Ett öppet samarbete med de stora privata aktörerna inom njurforskningen är självklar för Jenny Nyström.

– Laboratoriet är öppet för alla som vill bedriva njurforskning vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men vi har också ett mycket bra samarbete med Wallenberg Center och AstraZeneca. Deras kompetens är en värdefull resurs, sa Jenny Nyström vid invigningen.

Det kommer också medel från andra håll till satsningen. Göteborgs stad ser till exempel forsknings-laboratoriet som en del av Kunskap Göteborg som – en del av jubileumssatsningen Göteborg 2021.

Målet är att stödja Göteborgsbaserade forskningsprojekt som kan göra avtryck inför framtiden och sätta Göteborg på den internationella kartan som en kunskapsstad. Byggandet av ett center för njurforskning inom Sahlgrenska akademin är den största satsningen inom detta projekt.

Satsningen stärker också Västsveriges möjligheter att flytta fram positionerna på den internationella arenan inom området. I oktober nästa år lägger till exempel en av världens största njurforskningorganisationer, Cardio Pulmonary Renal Interactions, en stor konferens i Göteborg.

På bilden: Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse invigde det nya njurforskningslaboratoriet tillsammans med Jenny Nyström, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Foto: Magnus Gotander. Text: Kenny Genborg