Nytt dialogforum kring innovation i vården

21 augusti, 2017

I september startar ett nytt mötesforum som vi kallar ”Lunchlådan”. Fyra gånger om året kommer Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma att tillsammans bjuda in akademi, näringsliv och sjukvård till en tvärvetenskaplig dialog. Syftet är att bidra till en regional utveckling och ökad kunskap kring införande och användning av medicintekniska och biotekniska innovationer samt läkemedelsinnovationer i vården.

– En ökad och snabbare användning av framtagna innovationer skulle ge fler arbetstillfällen, en tydligare positionering av life science i regionen och framförallt leda till ett bättre omhändertagande av den enskilde patienten, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

”Lunchlådan” ska lyfta viktiga frågor inom life science och i dess gränsytor. Ambitionen är att få till en gränsöverskridande dialog för en mångfacetterad, men också regionalt fokuserad bild på vad som mer behöver göras för att stärka det innovationsarbete som pågår i regionen. Lunchseminarierna ska lyfta aktuella frågor och frågeställningarna kokas ner från ett nationellt till ett regionalt plan. Målet är att främja ökad dialog, även mellan de som idag inte har några direkta samarbeten, samt verka för en positiv utveckling av sjukvård, akademi och näringsliv i regionen.

– ”Lunchlådan” är ett sätt att bredda kontaktytorna och öka dialogen så att samverkan mellan näringsliv, vård och akademi kan öka ytterligare. Det är väldigt viktigt för vår regionala utveckling. Vi ser fram emot spänstiga och givande dialoger kring det vi på MedTech West fokuserar på, det vill säga gränsöverskridande forskning som kan effektivisera vården, öka patientnyttan och bidra till regional tillväxt, säger Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West.

Det första seminariet den 11 september handlar om hur man tar tillvara på innovationer, lokalt och internationellt, och hur sjukvården snabbare ska få del av dem. En viktig fråga är hur innovationer framtagna ur ett lokalt behov kan användas regionalt i sjukvården och inte enbart bli exportprodukter som gynnar andra regioner eller länder. Vilka är hindren för lokal användning och implementering?

– Framtidens sjukvård kräver flexibla, gemensamma lösningar. Med en vidgad tvärvetenskaplig dialog hoppas vi kunna öka värdet för patienten på ett kostnadseffektivt sätt och genom att ta tillvara på olika intressen på lokal och regional nivå vill vi skapa en hållbar utveckling, menar Milano Furuta, VD Takeda Sverige.

Lunchlådan: Hur tar vi vara på innovationer?

Sahlgrens Aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11 september, 2017, kl. 11.15 – 13.15

Medverkande:

Cecilia Dahlman Eek (S), styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park och SU

Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olle Larkö, professor, Sahlgrenska akademin

Moderator; Anna Dyhre, författare, föreläsare och utbildare

För mer information, kontakta Åsa Lindström, projektledare, Sahlgrenska Science Park, telefon 0707-34 99 76 eller e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se Läs mer och anmäl dig här.