Nyemission i SensoDetect, ett företag på Sahlgrenska Science Park

6 oktober, 2009

Måndag den 5 oktober 2009, inleddes teckningstiden i SensoDetect Aktiebolags (publ) nyemission inför listning på Aktietorget.

SensoDetect har utvecklat en patenterad metod för s k objektiv identifiering av psykiatriska diagnoser.

För mer info www.sensodetect.com, www.aktietorget.se eller VD johan.kallstrand@sensodetect.com