Nyemission i Medfield Diagnostics

27 november, 2013

Att snabbt få reda på orsaken till en stroke är livsviktigt. Tidig diagnos är en hörnsten inom strokevården och studier har visat att Medfields strokehjälm Strokefinder underlättar det viktiga arbetet med att skilja propp från blödning. Nu genomför Medfield Diagnostics en nyemission med teckningstid t o m den 11 december 2013.

Medfield Diagnostics vision är att Strokefinder på sikt ska finnas i varje ambulans. Redan i början av nästa år kan en viktig milstolpe nås genom att strokehjälmen installeras såväl på klinik som i ambulans och därmed kommer allmänheten till del. Eftersom cirka två miljoner hjärnceller försvinner per minut vid akut stroke är snabb behandling avgörande för fortsatt livskvalitet. Idag finns en tidig version av Strokefinder på sjukhus och används av läkare som bedriver forskning.

Tidigare var Medfield ett inkubatorföretag och är numera ett alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park, tillika ett noterat bolag. I samband med den planerade företrädesemissionen kommer Medfield Diagnostics att informera om bolagets spännande framtidsplaner på ett antal investerarträffar samt hålla en webbhearing via Aktietorget den 2 december.

För mer information, v g kontakta Dag Jungenfelt, VD, Medfield Diagnostics, via telefon 070-987 28 27 eller e-post dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Se även Medfields pressmeddelande