Nyemission i Medfield Diagnostics

13 mars, 2012

Att snabbt få reda på orsaken till en stroke är livsviktigt. Eftersom cirka två miljoner hjärnceller försvinner per minut vid akut stroke är snabb behandling avgörande för fortsatt livskvalitet. Innan dess gäller det att skilja propp från blödning. Om patienter i riskgrupper övervakas nattetid kan följderna minskas och här kan nästa generation Strokefinder spela en avgörande roll. Medfield Diagnostics, som är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park och uppmärksammade för sin ”strokehjälm”, genomför nu en nyemission inför utvecklingen av en ”strokemössa” och planerad listning påM100 MössaAktietorget.

Om man drabbas av en TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) skall man absolut åka in akut med ambulans, eftersom TIA innebär hög risk att drabbas av stroke inom de första dygnen. TIA är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl och efter en snabb utredning får patienter idag stanna 2 dygn på sjukhus och nattetid väckas var tredje timma för övervakning. I praktiken händer det dock att patienter har legat med stroke i nästan tre timmar, vilket får förödande konsekvenser.

– Med nästa generation Strokefinder kan patienten övervakas nattetid och väckas direkt när stroken sker. Det innebär en mycket större chans att strokedrabbade kan bli helt återställda, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics.

Det nya instrumentet kommer att se ut som en mössa med insydda elektroder. Mikrovågstekniken är densamma som finns i ”strokehjälmen” Strokefinder R10, som idag finns på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom strokeområdet. Förhoppningen är att hjälmen i framtiden kommer att kunna användasför att ställa diagnos redan i ambulansen, medan mössan är ett övervakningsinstrument för användning i sjukhusmiljön.

Medfield Diagnostics, genomför nu en nyemission för att få in kapital för utvecklingen. – Det stora steget är att vi går från fast position till rörliga positioner. Strokemössan har fördelen att signalerna fångas upp tydligt och kan ge en komfortabel och trygg övervakning, säger Patrik Dahlqvist. Just nu är han ute på turné runtom i Sverige för att träffa aktiespararföreningar och andra investerare. Den 19 mars genomförs också en Medtech-Investerarträff i Göteborg tillsammans med Sahlgrenska Science Park.

För mer information, se www.medfielddiagnostics.com eller kontakta Patrik Dahlqvist på telefon 031-741 17 53.

Välkommen till

Medtech – Investerarträff
Måndagen den 19 mars 2012
Kl 16.00-ca 18.00
Konferenscentrum Wallenberg, lokal Ljusvågen
Medicinaregatan 20 A, Göteborg Läs mer här

Anmälan senast den 16 mars till vast@aktietorget.se