Nyemission i Cervrite

24 januari, 2012

Cervrite är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park och utvecklar behandlingshjälpmedel vid nackskador, exempelvis whiplash. Den första unika produkten underlättar viktiga, läkande nackrörelser i ett tidigt skede samtidigt som den skyddar patienten mot oönskade belastningar och rörelser. Bolaget har nu genomfört en nyemission för att kunna ta fram en ny prototyp.

Mark Rosenfelds engagemang för nackskador är sprungen ur erfarenheten som distriktssjukgymnast och intresset för att hjälpa människor att återfå en god hälsa. Som tidig förespråkare för att rörelse efter whiplashskador underlättar läkningsprocessen deltog han redan under 90-talet i en utbildning där kursledaren förespråkade ett träningsprogram i syfte att försöka undvika långvariga besvär. Mark Rosenfeld tog fasta på teorin och ett samarbete med FoU-enheten i Södra Älvsborg mynnade ut i en vetenskaplig studie där man jämförde en grupp som genomförde ett självträningsprogram med en grupp som vilade nacken enligt dåtidens rekommendationer. I sin avhandling 2006 kunde Mark visa att tidig rörelse efter whiplashskador minskade såväl patienternas lidande som antalet långtidssjukskrivningar. – Det var få studier som hade långtidsuppföljning och hälsoekonomi vid den tiden, men idag råder konsensus om att tidig rörelse är viktigt, säger Mark Rosenfeld, VD, Cervrite.
Mark
Dock finns en utsatt patientgrupp som behöver mer hjälp på grund av stark smärta och mycket begränsad rörlighet initialt. Efter disputationen vid Sahlgrenska akademin kom Mark i kontakt med Stephan Mangold på Chalmers industriteknik och tillsammans har de utvecklat ett hjälpmedel som ger stöd till att både stabilisera och rotera nacken. Detta hjälper en grupp patienter som normalt inte skulle komma igång med träning. Rörelserädsla är ett stort hinder för rehabilitering, enligt Mark Rosenfeld.

Preliminära resultat är lovande. En kvalitativ studie påbörjades i syfte att få feedback och det positiva bemötandet från personal och patienter bekräftar att behovet finns. Samtidigt har Cervrite fortsatt utvecklingen och nu tagit fram idén till en ny prototyp som är enklare att justera och tillverka. Den skapar bättre möjligheter att kunna individanpassa behandlingen enligt läkarbedömning om successiv rörelseökning och ger hopp till många nackskadade människor. – Nyemissionen är viktig eftersom vi behöver förbättra konstruktionen för att så snart som möjligt fortsätta den pågående studien med whiplashskadade patienter, säger Mark Rosenfeld.

Cervrite bildades 2006 som ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park och utvecklas i samarbete med GU Holding. Företaget har även bildat ett självständigt vetenskapligt råd, som också ser en stor potential i den medicintekniska produkten.

Kontakt:
VD Mark Rosenfeld, tel 0709-26 15 49
e-mail: mark@rosenfeld.se