Nyckeln är att se sambanden

10 april, 2019

Vad är det som påverkar en välmående människa, välmående team och välmående organisation? GOOZO hjälper organisationer att få svar och föreslår åtgärd, inom kort även med hjälp av AI.

Genom ny teknik och forskning i realtid kan man få fram vilka personalaktiviteter som är de mest optimala vid varje aktuell situation – på organisation-, team- och individnivå. Idag ökar intresset för hållbar hälsa, via förebyggande friskvård.

– Vi värderar aktiviteter och ser på utfallet i form utav hälsan hos personalen. Vad kostar aktiviteten och vad ser vi för resultat, hälsomässigt och ekonomiskt, säger Ulf Högström, grundare av GOOZO.

– När det gäller att se vilka personalinsatser som ger bäst ekonomisk effekt är GOOZO idag helt unikt.

Med systemet har teamansvarig ett enkelt, automatiserat verktyg som visar vilka personalinvesteringar som ska prioriteras och vilka aktiviteter som lämpar sig för fokusområdet inom den närmaste tiden. Det handlar om en ekonomialgoritm som beräknar produktivitet och ekonomiskt bortfall, utvecklad med svensk och internationell forskning som grund.  

Lärandeprocess och måluppföljning 
Nästa steg är en vidareutveckling via artificiell intelligens.

– Maskindriven analys gör att vi lär oss att förstå. Nyckeln är att se sambanden, både behoven och möjliga aktiviteter samt vad man ska göra just nu. Där möter vi ett stort behov, eftersom förebyggande friskvårdsarbete blir allt viktigare. Sjukfrånvaro innebär en hög kostnad, såväl utifrån förlorad arbetsinsats som minskad livskvalitet för individen.

Det är också en lärandeprocess för organisationen, menar GOOZO-teamet.

– Nu när vi bygger in AI i systemet kommer man till exempel att kunna se: Här har vi maximal effekt och här ser vi att korttidsfrånvaron har minskat. Datadriven analys kan visa på vilka insatser som verkligen har effekt. Och ge svar på frågan: Hur gör vi när vi gör rätt hos oss?

– Man ska inte vara rädd för att prova. Alla gruppsammansättningar är olika och man kan med fördel testa sig fram till vad som är rätt för den aktuella gruppen, säger Ulf Högström.

– Det vi vill göra är att förstå sambanden. Och jobba för att fler möter behoven på rätt sätt, med en hållbar hälsa i fokus.

Växlar upp nationellt
Goozo pitchar under investerarmötet Life Tech Göteborg i syfte att växla upp nationellt. Företaget gör en emissionsrunda, med målet att ta in 4 miljoner kronor under våren.

– Vi kombinerar healthtech och fintech och möter nu ett stort intresse, säger Ulf Högström.

Företaget som startade upp via Innovatums inkubator är idag även en del av GU Ventures och Sahlgrenska Science Parks Accelerator med fokus på finansiering. Idag är de åtta personer, med en bredd av kompetenser, som arbetar för hållbar hälsa. Och det märks i dialogen att GOOZO har fokus på välmående, de tre personer jag träffar spelar in varandra som ”hand-i-handske” och har alla nära till skratt, inte minst under fotosessionen.

På bilden syns Ulf Högström, grundare och VD för GOOZO, tillsammans med delägarna Johan Olander och Viggo Wiström.

Tillsammans med Högskolan Väst har de utvecklat en algoritm som bygger på data från privata näringslivet och kommuners ekonomiska nyckeltal kopplat till medarbetarhälsa och livsstilsfrågor. Och samarbetet med akademin fortsätter.

– När vi börjar jobba med en organisation görs en medarbetarundersökning, för att få ett utgångsläge. Därefter väljs ett fokusområde som följs upp med förslag på aktiviteter och mindre ”pulsmätningar” löpande, för att kunna ligga nära och automatiserat följa processen på individ- och teamnivå, säger Ulf Högström.

GOOZO startade upp via Innovatum – en av de sex västsvenska science parks som nu ingår i Inn2Health, ett unikt, branschöverskridande samarbete för teknik och innovationer, som utgår från behov i vård och omsorg.

LÄS MER: Stora möjligheter för näringslivet
LÄS MER: Nya idéer för att minska antalet missade vårdbesök
LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav

Fakta: GOOZO startade upp år 2016 via Innovatum. Idag är de också en del av GU Ventures och Sahlgrenska Science Park. Företaget är ett av flera healthtech-bolag som presenterar sin verksamhet för investerare under vårens Life Tech Göteborg – ett event som arrangeras av Sahlgrenska Science Park i samarbete med Connect Region Väst.


Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354