Nya vinnande kombon: Både ingenjör och medicinare 

28 september, 2018

Nya forskare och entreprenörer kommer att behöva vara doktor både i medicin och teknik. Digitaliseringsvågen ställer helt nya krav på svenska universitet. Nu tas de första stegen i Göteborg.

Den som ska forska och produktutveckla tjänster och produkter inom digital hälsa/health tech behöver hög kunskapsnivå inom både medicin och teknik. Forskarutbildningarna behöver täcka in båda perspektiven.

Det var budskapet från Sahlgrenska Akademins nya dekan Agneta Holmäng när hon talade på den internationella life science-konferensen Park Annual, som arrangerades av Sahlgrenska Science Park.

– Vi behöver skyndsamt utveckla utbildning som innehåller digital hälsa och AI, för att bygga både breda och extraordinära kompetensbaser. Samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn måste prioriteras, sa Agneta Holmäng.

Det globala kunskapssamhället förflyttar sig snabbt in i det nya digitala landskapet. Det förhållandevis stängda svenska nationella utbildningssystemet måste därför öppnas upp för att attrahera kompetens, talanger och resurser.

– Svenska universitet måste stärka sin globala profil och bli attraktiva miljöer för kunskap och utveckling.

Då duger det inte med skarpa gränser mellan discipliner som teknik, ekonomi, humaniora och medicin, enligt Agneta Holmäng som lyfte Stanford som exempel. Där har programmet Biomechanical Engineering (BME) skapats genom att biologi och klinisk medicin integrerats med ingenjörsutbildning och datavetenskap.

I Västsverige har första steget tagits i samma riktning genom ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.

Doktorander från Chalmers och Sahlgrenska Akademin arbetar sida vid sida med projekt inom digital hälsa och AI.

Digitaliseringen och det stora omställningen av life science-branschen var ett genomgående tema vid årets upplaga av Park Annual.

Text: Kenny Genborg

Se intervju med Agneta Homäng här.