Nya möjligheter via EU-finansiering

24 februari, 2014

Finns det något för små och medelstora företag inom life science att hämta i EU:s nya ramprogram Horizon 2020? Hur kan vi underlätta för bolagen att delta? Hur tänker en utvärderare? Dessa och många andra frågor besvarades under Sahlgrenskas Science Parks välbesökta seminarium om EU-finansiering, där vi också fick ta del av erfarenheter och råd från företag som lyckats.

Att delta i ett EU-projekt ger en kvalitetsstämpel och ett kontaktnät som kan öppna nya dörrar. Detta kan långsiktigt stödja bolagets internationaliseringsplaner och det finns nyckelpersoner som kan ge rådgivning och stöd till små och medelstora företag i Sverige. Ta chansen att bolla dina frågor med oss, uppmanar exempelvis Tuulikki Lindmark, EU support office Sweden BIO och Jenny Goodwin, EUSME-projektet, RISE/SIK under mötet på Medicinareberget i Göteborg. Båda kan hjälpa till med ansökan och rådgivning kring olika frågeställningar i nya och pågående projekt (utan kostnad). I syfte att öka antalet svenska företag som söker EU-finansiering har Vinnova dessutom möjlighet att bevilja planeringsbidrag. Idag kan man söka upp till 150 000 kr för att arbeta fram en ansökan till Horizon 2020 (medfinansieras via arbetstid).

Hälsa och sjukvård utgör en del i Västra Götalandsregionens satsning på tillväxt och utveckling. VGR har som mål att stimulera till ökad medverkan och påverkan på Horizon 2020, berättar Susanne Hammarström från Regionutvecklingen. Med ansvar för internationella forsknings- och innovationssamarbeten vill hon öka möjligheterna att pröva innovativa lösningar i praktiken och underlätta för fler aktörer att vara med. Hur kan mitt företag passa in? och Vad har vi för pågående projekt som skulle kunna växla upp via programmet? är frågor som life-scienceföretag med verksamhet i regionen uppmuntras att fundera kring.

Många under mötet är intresserade och vill söka EU-medel för första gången. Ett fåtal har sökt tidigare och vi får ta del av forskningsföretagen Redoxis och Cellectis goda erfarenheter. Enligt SP7-rapporten är Sverige med bland Topp 5 i Europa på att få EU-medel men det finns potential att söka mer EU-finansiering inom life science-sektorn. Det går idag att be om statistik direkt från Vinnova och via SwedenBIO (se Participant Porter) kan man söka på olika projekt och få fram information om vilka som varit framgångsrika inom ett visst område. Via Sahlgrenska Science Parks internationaliseringsprogram Bridge finns dessutom möjligheter att fånga upp potentiella samarbetspartners i olika nätverk.

Ett tips är att koppla ihop sig med ett framgångsrikt universitet någonstans i Europa. Inom Horizon 2020 pratar man mycket om att arbeta tvärvetenskapligt och involvera forskare och policymakers mycket mer än tidigare. Det är idag en fördel även för universitetet att kopplas samman med små företag i ansökan och Ann Linngård från Forsknings- och Innovationskontoret på Göteborgs universitet hjälper gärna till att nå forskare inom ett aktuellt område. Om det handlar om att lösa samhällsutmaningar skulle det även kunna vara en merit för Västra Götalandsregionen att stå med i en ansökan. Ett tydligt nyttiggörandefokus inom ramarna för ansökan är alltid viktigt.

Avslutningsvis är orden Våga, Pröva och Ge det en ärlig chans återkommande under den efterföljande diskussionen. EU-finansiering kan vara en intressant möjlighet till att uppnå en kvalitetsstämpel och dessutom en plattform för långsiktig påverkan.

För mer information, v g kontakta Göran Leonardsson, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park, via e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se

 

EU_centrerad_RGB