Nya möjligheter med nanoteknik

10 september, 2014

Allt eftersom Insplorion fokuserat mer på en produkt för mätning i vätska har intresset från biotekniksfären ökat. X-nano är mycket mer anpassad för forskning på biologiska system och det var kunddrivet att göra fler förstudier, vilket ökade behovet av tillgång till ett eget laboratorium.

”Utifrån affärsnyttan valde vi att flytta verksamheten till Sahlgrenska Science Park, där vi nu har den företagsmiljö vi behöver till en rimlig kostnad, säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion sedan januari. Därmed välkomnar vi en driven företagsledare på nytt. Som tidigare VD för Medfield Diagnostics är Patrik Dahlqvist redan ett välkänt ansikte på Sahlgrenska Science Park. Även Insplorion är sprunget ur Chalmers. Företaget utvecklar och säljer instrument för forskningsavdelningar som arbetar med karaktärisering av nanomaterial för olika applikationer.

Nanoteknik spänner brett och är en vedertagen del inom många områden, där det handlar om att förstå och designa så små bitar att man kommer in på molekylärnivå. ”Idag arbetar forskare på molekylär nivå inom allt fler och olika områden. Inom Insplorion har vi fått fler kunder och större intresse från forskare inom bioteknik, när vi tidigare hade huvudinriktningen mot katalysforskning. Som ofta är fallet med en ny teknik så är fokus i början att hitta var vi gör störst nytta och därmed få ökad försäljning. Inom bioteknik har vi exempelvis en kund på Singapore National University som långsiktigt vill utveckla bättre strategier för att ta död på virus. De har nyligen publicerat intressanta resultat där de använder vår teknik för att bättre förstå hur viruspartiklar interagerar med cellväggen”, förklarar Patrik Dahlqvist entusiastiskt.

Insplorion har idag en tidig försäljning till viktiga opinonsbildare i fem länder. Akademin är den första, naturliga målgruppen för att få fotfäste och etablera den nya tekniken globalt. Framöver ser företaget fler möjliga affärsområden och industriella kunder som en expansionsmöjlighet. Insplorion startade 2008 och har idag 4 anställda. Låter det intressant? Insplorion deltar som utställare på Park Annual den 11 september, i syfte att bygga upp ett lokalt nätverk.

För mer information, v.g. kontakta Patrik Dahlqvist, VD, Insplorion, tel 072-362 32 61, e-post patrik.dahlqvist@insplorion.com