VGR medfinansierar projekt för bättre hälsa

2 december, 2016

Intresset för den nyöppnade utlysningen Project Proposals to Improve Health är stort. En god nyhet är att Västra Götalandsregionen nu öppnar upp för medfinansiering till västsvenska projekt som beviljas finansiering av Vinnova och som kan antas bidra till tillväxt i regionen. Mer detaljer om erbjudandet och hur du ansöker hittar du här. VGR medfinansiering utlysning Hälsa november 2016_version161206

”Genom detta samarbete med SWElife och Medtech4health är Västra Götalandsregionen med och bidrar till att fler västsvenska projekt kan beviljas medel samt att västsvenska aktörer får en större andel av sitt projekt finansierat”, säger Hanna Blomdahl, Koncernstab Regional Utveckling.

Utlysningen främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Den görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science.

”Har ni en idé eller funderar på hur ni ska sätta ihop teamet? Vi har möjlighet att ge feedback. Det är isåfall bra om ni kontaktar oss tidigt, gärna innan ni börjar skriva ansökan”, säger Göran Leonardsson, regional koordinator för Swelife, under ett fullsatt informationsmöte kring utlysningen som vi höll gemensamt med MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health. Samverkan sker kontinuerligt.

Vad kan man söka för?

Samverkansprojekt med syfte att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård.

Vem kan söka?

Projekt med parter från minst två av sektorerna sjukvård, industri och akademi.  Slutanvändaren eller mottagaren (sjukvård, patient, kund, brukare etc.) ska vara aktivt representerad i projektet, som projektpart eller som målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna.

Hur mycket kan sökas?

Max 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 miljon kr.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: den 27 januari 2017 kl. 14 Intervju med projekt som går vidare sker den 2-5 maj 2017 Beslutsdatum: den 24 maj 2017 Projektstart senast den 22 juni 2017. Ansökningshandlingar, kontaktpersoner och mer information hittar du på Vinnova.se.

Sahlgrenska Science Park är västsvensk koordinator för Swelife. Regional kontaktperson är Göran Leonardsson, telefon: 0706-310142. Vi kan även erbjuda ”Hands on”-support. Tidigare erfarenheter visar att det är värdefullt när vi säkerställer att alla formaliakrav i ansökan uppfylls.

Värt att veta

Swelife har även annat stöd för tidig verifiering. Under 2017 finns ytterligare 4,8 miljoner kronor att fördela löpande till life science-bolag. Stödet söks och beviljas löpande och ska användas till att verifiera affärsidén genom exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Läs mer här.