Nya forskningsresultat ger hopp för alkoholister

24 mars, 2010

Abunon – ett nytt inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park

Att ghrelin, ett hormon som ökar aptiten, även aktiveras vid alkoholintag är helt ny kunskap inom forskningen kring hjärnans belöningssystem. Sahlgrenska Science Park är med från början och har investerat i det nystartade företaget Abunon som har siktet inställt på att ta fram en unik behandlingsform mot alkoholism.

Abunons forskning och utveckling drivs av professor Suzanne Dickson, Sahlgrenska akademin. Tillsammans med professor Jörgen Engel och medarbetare har hon visat att blockering av hormonet ghrelins effekt i hjärnan minskar alkoholens effekt på belöningssystemet. Målet är nu att utveckla en läkemedelssubstans för klinisk prövning.

Sahlgrenska Science Park hade en central roll i företagsstarten och fortsätter som delägare med att aktivt bistå i den fortsatta kommersialiseringen. ”Vi sätter stort värde på samarbetet med Sahlgrenska Science Park, som bidrar med rådgivning kring strategier och visar på för- och nackdelar med olika vägval. Dessutom skapar de värdefulla kontakter som kan föra projektet vidare till nästa fas” säger Suzanne Dicksson

En viktig aspekt i Abunons affärsidé är att samarbeta med läkemedelsföretag som redan har utvecklade kemiprogram inom ghrelinområdet. Det finns många intressenter som har långt framskriden läkemedelsutveckling inom tillväxt- och/eller fetmaområdet med ghrelin och dess receptor som målmolekyl. Därmed finns det goda förutsättningar för samarbeten som snabbt kan driva forskningsresultaten vidare och ta fram en ny, unik behandling mot alkoholberoende.

Det råder ingen tvekan om att behovet är stort. Uppskattningsvis är fem procent av den vuxna befolkningen i Sverige beroende av alkohol och cirka 8 000 personer per år dör i alkoholrelaterade sjukdomar. Dagens behandlingar, t ex Antabus, kommer inte åt grundproblematiken. Många patienter mår fortfarande dåligt.

Lyckas den nya behandlingen minska njutningskänslan av alkoholintag (genom att hämma effekten av ghrelin) kan den troligen också minska begäret efter alkohol – det oemotståndliga ”suget” som många alkoholister vittnar om är roten till det onda.

En verksam och säker behandling mot alkoholberoende skulle innebära en mycket stor samhällsnytta och ge ökad livskvalitet för oerhört många människor – både patienter och anhöriga.

Läs mer om Suzanne Dickssons forskning här. www.goteborgbio.se