Ny VD för Sahlgrenska Science Park

7 oktober, 2015

Charlotta Gummeson blir ny VD för Sahlgrenska Science Park fr o m den 1 januari 2016. Detta är ytterligare ett steg i en pågående satsning för att stärka Göteborgs och Västsveriges förutsättningar inom life science.

Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Göteborgs universitets rektor Pam Fredman är två av flera tunga namn i Sahlgrenska Science Parks nya styrelse, som tillträdde vid bolagsstämman i juni. Nu rekryteras Charlotta Gummeson som VD i nästa steg i uppväxlingen av verksamheten.

– Charlotta Gummeson har bred erfarenhet inom life science och av ledarskap i forskningsbaserade affärsprojekt. Med erfarenheter både från entreprenörsdrivna bolag och som Sverigechef för ett stort internationellt företag har hon förutsättningar att leda Sahlgrenska Science Park in i nästa fas, säger styrelsens nya ordförande Marianne Dicander Alexandersson.

Charlotta Gummeson kommer närmast från uppdraget som Investment Manager i Almi Invest AB. Hon har tidigare haft motsvarande position i Innovationsbron AB och har även en bakgrund som chef för den svenska verksamheten i japanska läkemedelsbolaget Astellas Pharma och som marknadschef på GlaxoSmithKline.

– Jag ser stora möjligheter för Life Science i Västsverige. Sahlgrenska Science Park är en mycket kompetent organisation som spelar en viktig roll för utvecklingen i en av regionens framtidsbranscher, säger Charlotta Gummeson.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena där entreprenörer, forskare, sjukvården och näringslivet kan mötas för att utveckla affärsprojekt som skapar samhällsnytta och kvalificerade arbetstillfällen.

I dag finns ett 50-tal innovativa företag inom Sahlgrenska Science Park. Lokalerna är belägna nära sjukhuset och akademin, mitt i det område där Göteborgs stad planerar ett stort stadsbyggnadsprojekt med inriktning mot forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

 

För mer information, v g kontakta styrelsens ordförande Marianne Dicander Alexandersson via e-post marianne.dicander@sahlgrenskasciencepark.se eller via Annika Åkervall, kommunikatör för Sahlgrenska Science Park, telefon 0735-57 00 25.