Ny utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa öppen till 28/2

17 december, 2018

Swelife och Medtech4Health har nu öppnat en ny gemensam utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa. – I denna ansökningsomgång är det möjligt att söka upp till 3 miljoner kronor. Och som västsvensk koordinator för Swelife stöttar vi bolagen som söker, säger Göran Leonardsson, affärsrådgivare med ansvar för frågor kopplade till Sahlgrenska Science Parks roll som regional koordinator för Swelife. Deadline är den 28 februari kl 14.

Driver du ett innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling? Läs mer om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Med denna utlysning stödjer vi samverkansprojekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet. Vårt gemensamma syfte är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso-och sjukvård.

Vilka kan söka?

Denna utlysning kräver samverkan mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso-och sjukvård, akademi och näringsliv. Valfri part i teamet kan vara koordinator, men om industriparten är koordinator måste företaget klassificeras som ett små-och medelstort företag (SMF). Forskningsinstitut räknas till akademi. I hälso- och sjukvård ingår också omsorg.

Vad kan vi söka för?

Innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets-eller värdeskapande lösningar. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Hur mycket pengar kan sökas?

I denna utlysning kan du söka mellan 500 000 kr och 3 miljoner. Stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets stödberättigade kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om minst 24 miljoner kronor.

OBS! Deadline: Den 28 februari kl 14.


Göran Leonardsson, PhD
Affärsrådgivare med ansvar för verifieringsfrågor och regional koordinator för SWElife
+46 706 310 142