Ny utlysning: Projekt för bättre hälsa

21 november, 2016

Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. OBS! informationsmöte om utlysningen den 29 november!

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

Vad kan man söka för?

Samverkansprojekt med syfte att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård.

Vem kan söka?

Projekt med parter från minst två av sektorerna sjukvård, industri och akademi.  Slutanvändaren eller mottagaren (sjukvård, patient, kund, brukare etc.) ska vara aktivt representerad i projektet, som projektpart eller som målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna.

Hur mycket kan sökas?

Max 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 miljon kr.

Viktiga datum

Informationsmöte om utlysningen i Biotech Center: 29 november 2016 kl 8.00-9.30. Anmäl dig här

Sista ansökningsdag: den 27 januari 2017 kl. 14 Intervju med projekt som går vidare sker den 2-5 maj 2017 Beslutsdatum: den 24 maj 2017 Projektstart senast den 22 juni 2017. Ansökningshandlingar, kontaktpersoner och mer information hittar du på Vinnova.se.

Sahlgrenska Science Park är västsvensk koordinator för det nationella Vinnova-programmet Swelife. Regional kontaktperson är Göran Leonardsson, telefon: 0706-310142. Som västsvensk nod för Swelife kan vi även erbjuda ”Hands on”-support.