Ansök till utlysningen Projekt för bättre hälsa innan 25/1!

20 november, 2017

Projekt för bättre hälsa är en samutlysning mellan de strategiska, nationella innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

Utlysningen som öppnar den 20 november ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

För vem?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Hur mycket?

Ekonomiskt stöd uppgår till max 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 000 000 kr/projekt. Utlysningens totala budget är på minimum 15 miljoner kronor.

Coachning för sökande

Sahlgrenska Science Park är västsvensk koordinator för Swelife som erbjuder alla sökande en skräddarsydd coachningsprocess; Swelife Hands-on-modell. Erbjudandet optimerar förutsättningarna för din ansökan och för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering.

När?

Utlysningen öppnar den 20 november 2017 och stänger den 25 januari 2018.

Välkommen på informationsmöte den 24 november eller den 30 november!

Läs mer och ladda ner ansökningshandlingar via Vinnova