Ny SWElife-utlysning inom folksjukdomar

10 december, 2015

Nu har SWElife’s utlysning inom folksjukdomar öppnat. Vi letar efter nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer. Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park, är koordinator för Västsverige. Detta är en bred utlysning, hör gärna av dig om du har frågor!

Hur mycket kan man söka?

Steg ett (öppen nu):

Upp till 1 milj kr per projekt under max ett år

Total budget steg ett är 10 milj kr

Steg två (öppnar för beviljade SWElife-projekt under maj 2017):

Upp till 5 milj kr per projekt under max 2 år

Medfinansiering för båda stegen är minst 50 procent.

Vem kan söka?

Konsortier av universitet eller högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdens organisationer, företag (SME) och andra relevanta aktörer. Minst två sektorer behöver vara representerade i projektet. SWElife erbjuder alla sökande hjälp via SWElife Hands-on-modell.

Läs mer om utlysningen och om SWElife Hands-on här. Se även motsvarande information från Vinnova  

Har ni frågor så tveka inte att kontakta någon SWElife koordinator. För Västsverige är det Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park, som du når via telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se