Ny styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park

26 juni, 2015

Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park. Även Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, och Chalmers tillträdande rektor Stefan Bengtsson tar plats i styrelsen. Detsamma gör Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs Stad och Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen.

– Därmed står Sahlgrenska Science Park inför en rejäl uppväxling av verksamheten. Med Marianne Dicander Alexandersson tillförs bred erfarenhet från life science och strategisk verksamhetsutveckling. Den nya styrelsen markerar tyngden bakom satsningen när Sahlgrenska Science Park nu går in en ny fas, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg som är en av fyra intressenter bakom Sahlgrenska Science Park. De övriga är Västra Götalandsregionen, Chalmers och Göteborgs universitet.

Marianne Dicander kommer att tala på Park Annual´s 10-årsjubileum i Göteborg den 17 september! För program, se parkannual.se. Marianne Dicander Alexandersson är ett välkänt namn både i Göteborgs näringsliv och inom den skandinaviska life sciencesektorn. Hon har bl.a. varit VD för Kronans Droghandel, 6:e AP-fonden och Global Health Partner samt ledde omställningsarbetet i Apoteket AB i samband med avregleringen. Som tidigare mångårig styrelseledamot i Chalmers tekniska högskola har hon god insyn i samspelet mellan universitetssektorn, näringslivet och olika samhällsaktörer som arbetar med att stimulera forskningsbaserat företagande och näringslivsutveckling.

– Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena där forskare, entreprenörer, sjukvården inom Västra Götalandsregionen och många olika samarbetspartners kan mötas för att utveckla affärsprojekt som skapar samhällsnytta och kvalificerade arbetstillfällen, säger Marianne Dicander Alexandersson. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten med fler kontorsplatser och labbutrymmen för nya företag i Sahlgrenska Science Parks inkubator och företagspark. Det finns också en stark ambition att bredda ägandet. – Jag ser gärna att både stora och små aktörer inom life science går in som delägare. Det kommer att skapa ännu bättre förankring i en bransch där förmågan att skapa gemensamma plattformar för innovation och nätverk blir alltmer avgörande för konkurrenskraften, säger Marianne Dicander Alexandersson.

I dag finns ett 50-tal företag inom Sahlgrenska Science Park. Lokalerna är belägna på Medicinareberget, mitt i det område där Göteborgs stad planerar ett stort stadsbyggnadsprojekt med inriktning mot forskning, utbildning och näringsliv inom life science. Det handlar om stora investeringar i nya hus med lokaler där Sahlgrenska, Göteborgs universitet och stora näringslivsaktörer kan växa med närhet till varandra. Det förväntas leda till innovationer och nya jobb, attrahera spetskompetens och stärka Göteborgsregionen.

För mer information om framtiden för Sahlgrenska Science Park, kontakta Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg: 031-367 61 20, patrik.andersson@businessregion.se eller Marianne Dicander Alexandersson: 070-562 85 55. Text: Kenny Genborg, BRG.