Ny sjukhusdirektör med driv

30 januari, 2017

Att träffa Ann-Marie Wennberg ger en energikick. Som relativt nytillträdd sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset har hon mycket på agendan. Sjukvården är enligt många en högt prioriterad fråga, även politiskt. Förutom viktiga organisationsfrågor har SU idag uttalade uppdrag om den patientnära kliniken, forskning, utbildning, utveckling och näringslivet. 

Vi diskuterar möjligheterna med digital hälsa och vad detta betyder för näringslivet och individerna. ”De flesta patienter klarar sig mycket på egen hand, en hel del kan skötas digitalt”, menar Ann-Marie Wennberg som gärna vill lyfta fram vikten av innovation. Bra medicinska landvinningar har kommit fram i samarbete med industrin och innovation är viktigt eftersom det skapar arbetskraft och gagnar alla.

Under hösten invigdes Bild- och interventionscentrum (BoIC) – för bättre, snabbare och säkrare vård – en storsatsning för hela Västra Götalandsregionen. BoIC ger utökade och nya möjligheter till avancerade bildstyrda behandlingar i en miljö med hög vårdhygienisk kvalitet och patientsäkerhet. Satsningen ska utöver sjukvårdsbehov också bidra till en fortsatt stark utveckling inom forskning och innovation.

Kompetens är en kärnfråga för Sahlgrenska universitetssjukhuset. ”Vi är i världsklass inom många områden, internationellt ledande då vi har både spets och bredd. Har du bredd lockar du till dig spetskompetens, samtidigt som spetskompetens är en förutsättning för bredden.”, säger Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska LIFE är en del av kompetensutvecklingen. ”Verksamhet i gemensamma lokaler stärker givetvis våra kompetenser och ökar vår attraktionskraft, genom forskning och utveckling, patientnära och kliniska delar. Dessutom ska det finnas fler karriärvägar”. Ann-Marie Wennberg ser gärna en utveckling där medarbetare premieras till exempel genom att de deltar i innovation. Hon tycker också att det ska vara meriterande att vara med och utbilda studenter, eftersom det handlar om vår framtid.

Kundbehovsverifiering är viktigt. Exempel på när dialogen med vården fungerat riktigt bra är västsvenska företag såsom Integrum. Vitrolife och Triolab. Inom projektarenan på Sahlgrenska Science Park vill vi förstärka möjligheterna för fler företag att göra resan mot kommersiell framgång. Traditionellt sett finns en viss rädsla i vården kring detta. Där säger Ann-Marie Wennberg spontant att rädslan för samverkan med näringslivet måste bort. Självklart är det samtidigt viktigt med transparens och att utvärdera så objektivt som möjligt! Idag arbetar < 17 000 personer inom SU. En viktig kritisk massa!

Text: Annika Åkervall, Sahlgrenska Science Park
Fotograf: Catharina Fyrberg