Ny rapport: Ritar om kartan för Göteborgsregionens näringsliv

24 juni, 2019

Martin Svensson, Leif Johansson och Carl-Peter Mattsson.

Stora företag vill öppna dörrarna för startup-bolag som utmanar dem själva. Och kluster inom fordon, ICT och life science smälter ihop. Ett 20-tal välkända bolag ger en ny bild av Göteborgsregionens näringsliv i en rapport från Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park.

– Det allra viktigaste som kommer ur den här rapporten är att det som är bra för automotive är också bra för life science och bolag som AstraZeneca och Ericsson.

Det sa AstraZenecas styrelseordförande Leif Johansson när han introducerade rapporten Sector convergence – a significant growth opportunity vid ett frukostmöte på måndagen direkt efter midsommarhelgen.

Leif Johansson utgår från sina egna erfarenheter som tidigare mångårig vd för Volvo-koncernen och styrelseordförande i Ericsson samt i sin nuvarande roll som styrelseordförande i AstraZeneca.

Samstämmig bild

I rapporten växer en samstämmig bild fram av en pågående snabb omställning av näringslivet, där de stora företagen och de traditionella branscherna ställs inför helt nya förutsättningar. Rätt hanterat ger det goda tillväxtmöjligheter i Göteborgsregionen.

– Alla ger i stort sett samma bild av vad som håller på att hända och de möjligheter som det skapar. Det finns en stark efterfrågan från industrin på samarbete över branschgränserna. Det skapar en helt ny affärsmiljö , säger Carl-Peter Mattsson, ansvarig för investerarrelationer på Sahlgrenska Science Park och en av författarna bakom rapporten.

Tydlig branschglidning

Slutsatserna bygger på enkätsvar och djupintervjuer med personer i ledande befattningar på storbolag i Göteborgsregionen, inom främst mobilitet, telekom, IT och life science. Bland dem finns Stena, SKF, AstraZeneca, de båda Volvo-koncernerna och Ericsson.

En tydlig slutsats är att det sker en branschglidning. Branscher som är traditionellt starka just i Göteborgsregionen närmar sig varandra, med ambition att dela kompetenser som är användbara i helt nya sammanhang.

Det ger Västsverige och Göteborgsregionen en fördel på global nivå.

Martin Svensson, Lindholmen Science Park

– Det ger Västsverige och Göteborgsregionen en fördel på global nivå. Vi har en stark innovationstradition och samverkanskultur att bygga på, säger Martin Svensson, Co director AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park. Han är rapportens andra författare.

75 procent av bolagen i undersökningen betecknar samarbete över branschgränserna som extremt viktigt eller väldigt viktigt för produktutvecklingen.

85 procent tycker att det långsiktigt är extremt eller väldigt viktigt att involvera disruptiva startupbolag i den egna verksamheten.

Det beskrivs som ett sätt att öka trycket i innovationsarbetet, utmanas i sin företagskultur samt få tillgång till ny teknologi och ny kompetens.

Erfarenheter saknas

Men alla har inte kommit lika långt i att anpassa sina organisationer till förändringarna. Bara drygt tio procent bedömer att de är erfarna när det gäller att hantera samarbeten med startup-bolag.

Den interna organisationen och tidsbrist anges som de främsta utmaningarna.

Samtidigt ställs höga förväntningar på oberoende samverkansarenor som science parks att vara katalysatorer för sådana samarbeten. 58 procent anser att det ska vara den viktigaste prioriteringen, och ytterligare 30 procent nämner det som en av de tre viktigaste strategiska prioriteringarna.

Vi är stora nog, och fullt kapabla

Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca

AstraZenecas ordförande Leif Johansson framhåller särskilt klustermiljöerna, grundforskningens betydelse för innovationer och gränsöverskridande samarbeten som framgångsfaktorer. Göteborgsregionens relativa litenhet i internationell jämförelse är absolut inget problem, enligt honom.

– Vi har alltid varit en mindre stad. Ändå har vi några av världens största företag och Sverige i särklass två största företag här. Vi är stora nog, och fullt kapabla.

Rapporten, som också tar upp frågan om tillgången till lokalt riskkapital som en pusselbit som saknas i ekosystemet, landar i sex särskilt tydliga observationer:

  1. Konvergens mellan branscher står för transformation av hela affärsmiljön.
  2. Det växande behovet av disruptiv innovation förutsätter att kunskaper delas över branschgränserna.
  3. Det finns ett ökande behov av att dela riskerna i högteknologiska innovationer.
  4. Industrin letar efter möjligheter att utnyttja innovationer på många olika sätt genom samarbeten som kompletterar varandra, och där behovet av exklusivitet minskar.
  5. Nya samarbetsformer utvecklas, ofta påverkade av trenden öppen innovation.
  6. Delningsekonomin sprider sig in i nya delar av näringslivet.

 


Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354