Ny rapport inom precision medicine

15 mars, 2018

Den nya SwedenBIO-rapporten kartlägger det svenska industrilandskapet inom det snabbväxande området precision medicine. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ser en tydlig tillväxt. Läs hans kommentar och hämta rapporten här.

Med en lång tradition inom proteinvetenskap och avancerad bildteknik som matchas av en stark innovationsanda, befinner sig Sverige i framkant när det gäller utveckling av nya metoder inom diagnostik, prevention och monitorering. 14% av företagen finns i Göteborgsregionen

Ett särskilt intressant fynd är att kopplingen till landets universitet är mycket stark. Sifforna visar att mer än 2/3 av de 76 företag som identifierades är spin-offs från den akademiska världen och hälften av företagen är knutna till inkubatorer och science parks.

Företagen utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenseringsmetoder, ”omics-analyser”, biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem. Deras produkter och tjänster har potential att göra skillnad för patienter och i vården genom att bidra till mer individanpassade behandlingsbeslut. De är också viktiga verktyg för att forska fram nya effektiva behandlingar.

En tredjedel av företagen grundades under de senaste fyra åren och majoriteten är så kallade mikroföretag med 10 eller färre anställda. Detta visar att precision medicine är ett område under utveckling. Företagen har tillsammans mer än 200 utvecklingsprojekt och lanserade produkter.

Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister kommenterade:

– Den svenska regeringen är djupt engagerad i att stödja fortsatt snabb utveckling inom life science-sektorn, något som accentueras av att ett kontor för life science etablerades inom regeringskansliet i februari 2018. I Sverige är precision medicine ett område med tydlig tillväxt, hemvist för många start-up-bolag samt data och teknikstyrt. Av dessa skäl är infrastruktur och möjliggörande tekniker nationella prioriteringar när det gäller resursfördelning.

– Vår ambition med rapporten är att skapa en överblick över detta spännande life science-segment, samt att exponera svenska företag inom området för globala aktörer. Vi vill stimulera till fler samarbeten och investeringar i Sverige, säger Sara Gunnerås, redaktör och analyschef, SwedenBIO.

Rapporten kan hämtas här: www.swedenbio.se/reports