Ny rapport om AI inom life science

10 juli, 2018

Rapporten Artificiell intelligens inom life science lanseras idag, den 10 juli 2018. Denna allra första kartläggning kring AI-företag i Västsverige möter redan ett stort intresse. AI är hett, hett – inte minst efter Almedalen

Djupanalysen inom life science-området visar att artificiell intelligens bland annat kan påverka många olika steg i utvecklingskedjan.

– Samverkan mellan forskare och mellan stora och små bolag kan leda till många nya möjligheter, säger Petra Apell, Aproficio, som genomfört ett tiotal intervjuer med utvecklare och seniora chefer.

Att många som jobbar inom det här området tycker att detta är kul och känner att de bidrar har framkommit i genomförda intervjuer. Numera är AI så hett att förståelsen för betydelsen har ökat.

Samverkan återkommer som ett viktigt ledord, både i diskussioner och i analysen inom life science-området i Västsverige.

– I samband med AI-kartläggningen framkom ett behov av matchmaking och där planerar vi ett event redan tidigt i höst, säger Åsa Lindström, projektledare, Sahlgrenska Science Park.

För mer information, v g kontakta Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park, telefon 070-734 99 76, e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se eller Petra Apell, Aproficio, telefon 070-573 52 62, e-post petra.apell@aproficio.com

Ladda ner rapporten Artificiell Intelligens inom life science här.