Ny ordförande i FHCC

7 oktober, 2011

Åke Modig är nu vald till ny styrelseordförande i Food & Health Concept Centre, som har ett mycket nära samarbete med Sahlgrenska Science Park. FHCC är ett västsvenskt kompetenscentrum, som hjälper forskare och privatpersoner att kommersialisera idéer och underlättar för livsmedelsindustrin att utveckla produkter med mervärde.

Med en bred bakgrund inom livsmedelsindustrin, bland annat som tidigare VD och koncernchef på Arla samt pågående uppdrag inom industriell rådgivning och styrelsearbete i flera för FHCC intressanta bolag, tillför Åke Modig viktig kompetens. Samtidigt går Food & Health Concept Centre nu in i en fas med ökat fokus på projektledning. Nyanställda projektledaren Marie Öberg har en bioteknikbakgrund och kommer närmast från ett Start up-projekt på Chalmers entreprenörsskola.

”Vi välkomnar utökad kompetens och erfarenhet. Tillsammans kan vi bygga broar mellan forskning och näringsliv för att identifiera och utveckla bra idéer inom området mat och hälsa”, säger Charlotte Eklund Jonsson, VD, FHCC.

Food & Health Concept Centre har sin bas inom Sahlgrenska Science Park och ett aktivt samarbete i olika projekt i Västra Götalandsregionen. Bland annat lägger Göran Leonardsson, affärsutvecklare inom Sahlgrenska Science Park, en del av sin tid inom FHCC´s verksamhet. FHCC kan också delta med sin specifika kompetens vid utvärdering av Sahlgrenska Science Parks idéer.