Ny handlingsplan för life science

17 maj, 2018

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar nu en gemensam handlingsplan för life science. Sahlgrenska Science Park har bistått med dialog och inspel, framförallt via vårt samarbete med SwedenBIO.

Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige:

  • forskning och utveckling
  • introduktion av innovativa behandlingsmetoder och
  • att Sverige väljs som förstahandsval vid investeringar och etableringar

Under dessa rubriker finns 19 föreslagna åtgärder. Handlingsplanen finns att ladda ner och läsa här: Handlingsplan för Life Science 2018 – för ett konkurrenskraftigare Sverige

Tillsammans representerar branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO den samlade svenska life science-sektorn – från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Läs mer i pressmeddelandet från SwedenBIO här