Ny BIO-X utlysning inom ICT/e-hälsa

23 maj, 2014

Utlysningen inom ramen för BIO-X® öppnade nationellt den 19 maj. BIO-X söker nu ICT-baserade lösningar som förbättrar individanpassad behandling och vård. Utvalda projekt kommer inom ramen för programmet att få finansiering och stöd för att möjliggöra verifiering av sin idé, såväl tekniskt som kommersiellt. 

Projektförslag inom den aktuella utlysningen skall vara nya informations- och kommunikationsteknologiskt (ICT) baserade lösningar som kan ge en direkt nytta för individer som får behandling eller vård. Till exempel:

  • genom att effektivisera behandling, förlänga överlevnad, reducera bieffekter eller minimera obehag
  • genom att möjliggöra för individer att bli mer delaktiga i behandling av sin egen hälsa med hjälp av själv-genererat data
  • genom att stödja vårdpersonal i att fatta beslut om behandling, vård och/eller skräddarsydd medicinering

Dagens hälsovård, såväl på sjukhus som i hemmet, förlitar sig mer och mer på informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för att individen ska få största möjliga nytta från varje behandling, och för att minimera risken för biverkningar. De personliga, sociala och ekonomiska fördelarna med att effektivisera behandling och vård är uppenbara, men för att möjliggöra detta behövs bättre lösningar för att säkerställa att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt. För att underlätta individualiserad behandling och vård behövs effektiv insamling av data, enkel tillgång till relevant information och korrekt kommunikation mellan sjukvårdspersonal och individer.

Vi välkomnar ansökningar från sökande knutna till svenska universitet och högskolor, forsknings- eller hälsoorganisationer eller SME (små och medelstora företag). Mer information finns på www.bio-x.nu. OBS! Utlysningen stänger den 26 augusti 2014, 17:00

För mer information, v g kontakta

Kristin Hellman M.Sc., BIO-X Project Manager, Uppsala BIO, telefon 070-256 59 83

Erik Olaisson B.Sc., BIO-X Project Manager, Uppsala BIO, telefon 070-366 11 40

Göran Leonardsson Ph.D. Business Adviser, Sahlgrenska Science Park, telefon  070-631 01 42

Om BIO-X

BIO-X® är ett nationellt program som utifrån ett industriellt perspektiv stödjer life science relaterade projekt. Det riktar sig till forskare, vårdanställda samt företag med lösningsförslag till väldefinierade behov inom sjukvård, industri och samhälle. Projekten ska bli attraktiva investeringsmöjligheter för investerare eller bolag och därmed bidra till svensk tillväxt. Inom BIO-X får projekten en möjlighet att ta det första kritiska steget för kommersialisering. En stringent urvalsprocess inkluderar oberoende experter inom området. BIO-X projekt coacher stöttar projekten med projektplanen och partners. Utöver finansiering får projekten fortsatt stöd samt tillgång till experter som finns i nätverket kring BIO-X.

Projekt inom BIO-X programmet (utvecklat av Uppsala BIO) är delfinansierade av VINNOVA.