Ny ägare i Sahlgrenska Science Park

12 juni, 2009

Chalmers Tekniska Högskola går in som ny medlem och ägare i Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum, SBIC*. Tillsammans med nuvarande ägare (Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs universitet) bildar den nya ägarkonstellationen en komplett fyrklöver med kompetens och god spridning inom forskningen i Västra Götalandsregionen. Chalmers kommer att representeras av professor Stefan Bengtsson i ägarstyrelsen.

I Sahlgrenska Science Parks styrelse kommer Chalmers att representeras av vicerektor Johan Carlsten. Johan är sedan år 2000 ansvarig för näringslivsrelationer och innovationssystem samt kompetenscentrum och uppdragsutbildning.

Johan Carlsten är civilingenjör i kemiteknik (Chalmers 1973), han utbildade sig därefter till veterinär och har under många år varit verksam inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) senast som prorektor. Att Sahlgrenska Science Park nu får in Chalmers i styrelsen kommer att leda till tätare kontakter, stärka banden och få till ett bra samarbete mellan organisationerna.

Sahlgrenska Science Parks mål är att främja samspelet mellan bland annat näringsliv, sjukvård och akademi och nu är vi på ännu bättre väg.

Johan-C-90”Nu kan Chalmers agera samlat på en arena som för ihop teknik, biomedicin, innovation och entreprenörskap. Delägarskapet i Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum i samverkan med övriga ägare förstärker Göteborgs förutsättningar för att nyttiggöra en redan mycket stark forskningsbas”, säger Johan Carlsten vicerektor på Chalmers och ny styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park.

”Som professionell och kommersiell aktör inom life science är vi mycket glada att ha fått Chalmers som ny ägare och därmed nya styrelsemedlemmar. Detta stärker vårt varumärke och tillför ytterligare kompetens och än större kontaktnät berättar Gunilla Bökmark VD på Sahlgrenska Science Park. Chalmers är en viktig och naturlig aktör inom det biomedicinska området. Vår samverkan bidrar till den regionala näringslivsutvecklingen inom den medicinska industrisektorn.”

*Sahlgrenska Science park är ett helägt dotterbolag till SBIC.

Fakta:
Sahlgrenska Science Park hjälper nya företag inom Life Science-området i Västra Götalandsregionen att få bästa möjliga start på sin verksamhet. Vi erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med ett nätverk inom näringslivet och Life Science-området.

Kontaktperson: VD Gunilla Bökmark, gunilla.bokmark@sahlgrenskasciencepark.se , tel 031-741 17 07

Chalmers tekniska högskola forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart och i nära kontakt med omvärlden. Vår vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vi har omkring 11 000 studenter och 2 200 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Kontaktperson: Prorektor Johan Carlsten, johan.carlsten@chalmers.se , tel 031-772 85 26