Nu instiftas Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

30 juni, 2017

I syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap instiftar nu Sahlgrenska Science Park ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn.

Utmärkelsen går i linje med Sahlgrenska Science Parks vision om en life science-region i världsklass och priset skall delas ut årligen till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd.

Arvid Carlsson, som tilldelades nobelpriset i medicin år 2000 för sina ”upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet”, är idag fortfarande verksam i sitt bolag A. Carlsson Research på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. 

Arvid Carlsson är en sann inspiratör och entreprenör i vår miljö, som inte bara haft avgörande betydelse inom forskning och medicin utan fortfarande drivs av nyfikenhet att vilja lösa stora hälsoproblem. Med priset vill vi ge erkännande åt lovande och framtida entreprenörer och stimulera till fortsatt lärande och kontaktskapande på den globala arena som är life science,” säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park. 

”Jag är mycket glad och stolt över att ge namn åt en utmärkelse som stärker och hyllar entreprenörskapet samtidigt som vikten av långsiktig och ständig kompetensförsörjning uppmärksammas,” säger Arvid Carlsson.

I år delas priset ut den 27 september 2017 i samband med Park Annual, årets entreprenörs- och innovationsevent som för 12:e året i rad arrangeras av Sahlgrenska Science Park.

Pristagare utses efter nomineringsförfarande och därefter urval av en jury som består av representanter från näringslivet, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Mölndals Kommun. 

Ytterligare information och fakta hittar du här.

Kontaktperson

Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park, tel: 0705-76 52 21, mail charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se

Sahlgrenska Science Park är acceleratorn för entreprenörer och företag och navet i Västsverige för life science-branschen. En neutral arena där näringsliv, sjukvård och akademi möts för att skapa kontakter, bygga relationer och, inte minst, utveckla innovationer och affärer. Det yttersta målet är att bidra till ökat antal arbetstillfällen.