Vårdens behov ställer nya krav

19 december, 2018

I det nya samverkansprojektet Inn2Health, som startar i januari, ingår Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen.

– Vi ska jobba branschöverskridande för att möta vårdens behov och dra nytta av den kunskap som finns inom de andra branscherna, säger Åsa Lindström, projektledare för Inn2Health, Sahlgrenska Science Park.

– Kärnan i projektet är att vi ska utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas. Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi, säger Åsa Lindström.

Regional utveckling och Tillväxtverket stödjer Inn2Health med närmare 13 miljoner kronor under en treårsperiod. Arbetet inom projektet startar i januari 2019.

Text: Annika Åkervall  Foto: Anna Hult