Nordic Health Economics nu del av tyskt storbolag

15 augusti, 2017

Nordic Health Economics bedriver konsult- och forskningsverksamhet inom hälsoekonomi och Real-World-Evidence. Hälsoekonomi efterfrågas allt mer och bolaget ligger långt framme på området. Detta väckte intresse hos PharmaLex GmBh som nyligen förvärvade företaget.

– Detta känns jättespännande och roligt eftersom PharmaLex köper företaget av rätt skäl. De har identifierat hälsoekonomi som ett viktigt område, vill expandera i Norden och satsar på Göteborg med utgångspunkt från den kärnkompetens som vi har här, säger Ingela Björholt, VD för Nordic Health Economics.

Idag efterfrågas studier kring hälsoekonomi i olika faser av läkemedelsutveckling, oavsett område. Det finns ett växande behov av att kunna visa vad man får pengarna, genom att sätta kostnader i relation till vilken nytta olika behandlingar ger patienterna. Inför ansökan om subvention måste man till exempel kunna visa att en behandling är kostnadseffektiv för samhället.

Ingela Björholt startade Nordic Health Economics år 2003 och valde direkt att etablera sig på Sahlgrenska Science Park, där bolaget har utvecklats fint. Företaget har hög kompetens, 7 av 9 anställda är PhD, varav 2 är docenter. Att nu ingå i ett företag med drygt 650 anställda och verksamhet i 13 länder ger viktiga synergieffekter.

Samgåendet är ett viktigt steg för att ytterligare expandera våra tjänster i Norden som representerar en viktig läkemedelsmarknad, säger Dr Thomas Dobmeyer, VD för PharmaLex.

NHE anlitas framförallt av läkemedelsföretag men bedriver också projekt i samarbete med myndigheter och universitet.

För mer information, kontakta Ingela Björholt, VD för Nordic Health Economics, via e-post ingela.bjorholt@nordichealtheconomics.se

 

Text: Annika Åkervall