Nominera till Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

22 maj, 2018

I syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap delar Sahlgrenska Science Park för andra året i rad ut ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn.

Nu öppnas för nomineringar och fram till den 10 september 2018 kan alla lämna in förslag. Priset delas ut den 27 september då det 13:e Park Annual arrangeras i Göteborg på temat ”A brand new world”. 

Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park delas ut till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd och utmärkelsen går i linje med Sahlgrenska Science Parks vision om en life science-region i världsklass.

Arvid Carlsson tilldelades nobelpriset i medicin år 2000 för sina ”upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet”, och är grundare till A. Carlsson Research på Sahlgrenska Science Park i Göteborg.

”Arvid Carlsson har inte bara haft en central betydelse inom forskning och medicin, han är också en stor förebild som en sann entreprenör i vår miljö. Med Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park vill vi synliggöra och ge erkännande åt lovande entreprenörer. Vi vill också stimulera till kompetensutveckling och kontaktskapande på den globala life science-arenan”, säger Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park.

Vid premiären förra året mottog Erik Gatenholm och Hector Martinez, CELLINK utmärkelsen ur Arvid Carlssons hand.  ”En helt fantastisk ära” sa Erik Gatenholm om priset då. Den 27 september står han på scenen igen och lämnar vandringspokalen vidare.

Pristagare utses efter nomineringsförfarande och därefter urval av en jury som består av representanter från näringslivet, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska Högskola, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Mölndals Kommun.

Nomineringar skickas till arvidcarlssonaward@sahlgrenskasciencepark.se. Läs mer om hur du nominerar här!