NASA Hackathon

12 april, 2013

Sahlgrenska Science Park deltar i The International Space Apps Challenge i Göteborg den 19-21 april. Det s k Hackathonmötet äger rum under 48 timmar och genomförs samtidigt på ett femtiotal platser över hela världen, då deltagarna tillsammans kommer att försöka lösa problem som formulerats av NASA. Målet är att hitta nya lösningar för globala behov – på jorden och i rymden.

I Sverige äger mötet rum på Lindholmen Science Park med Almi Företagspartner som värd och arrangör. Det svenska deltagandet syftar till att främja innovation i allmänhet och inom rymdteknik, i förhoppning om att kunna attrahera internationella investeringar framöver.

Mötet är en möjlighet att visa engagemang för principerna om öppenhet, delaktighet och samarbete. ”Vårt intresse är att stötta med affärsrådgivning inom life science och vi har tackat ja till Almis förfrågan att delta i den s k Citizen science-delen, där vi hoppas att det kommer relevanta idéer”, säger Erik Bengtson, inkubatoransvarig, Sahlgrenska Science Park.

Det tvärvetenskapliga och internationella samarbetet kan förhoppningsvis ge upphov till nya lösningar som både kan leda till samhällsnytta och nya affärsmöjligheter med tjänster, teknik och tillämpningar. Life science har mer med rymden att göra än man kanske tror. Exempelvis har NASA visat att viss medicinsk forskning med fördel kan bedrivas på en rymdstation eftersom det annorlunda lyfttrycket ger snabbare resultat. Framtidens möjligheter är många.

Detta är andra gången The International Space Apps Challenge äger rum. Under det första motet 2012 utvecklades mer än 100 unika lösningar med öppen källkod. En utmaning!

För mer information, se http://www.lindholmen.se/en/node/31599