Nära mellan Göteborgs kompetenskluster

25 oktober, 2018

Mer än 60 000 människor rör sig varje dag i ett av Europas mest kunskapsintensiva områden. De korta avstånden gör Göteborgsregionen till en dynamisk arena för nya innovationer inom life science.

Det är bara sju kilometer mellan kompetensklustret i Mölndal och life science-klustret runt Sahlgrenska Science Park. Mer än 4 000 forskare och andra medarbetare har bara tjugo minuter med buss till ett kluster med 20 000 medarbetare och studenter.

Då är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet inräknade.

Med kollektivtrafik ligger sedan Lindholmen Science Park en knapp halvtimme bort. Där finns varje dag cirka 30 000 medarbetare och studenter.

Chalmers Campus Johanneberg, med närmare 10 000 studenter, forskare och lärare ligger tre hållplatser och tre minuter bort från Sahlgrenska Science Park. Där finns också Johanneberg Science Park.

Sammantaget utgör detta ett av Europas mest kunskapsintensiva områden som präglas av innovationer kring vård, människors hälsa och levnadsförhållanden, mobilitet och livsvetenskaper.

– Den geografiska närheten och lokaliseringen mitt inne i de centrala delarna av en av de mest snabbväxande storstadsregionerna är en fantastisk konkurrensfördel, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Området präglas av en nära samverkan mellan näringslivet, den akademiska forskningen och utbildningen samt sjukvård med högt forskningsinnehåll.

Närheten och expansionsmöjligheterna är två av de faktorer som är mest attraktiva för internationella forskare, investerare och entreprenörer inom life science.

– Men det viktigaste är regionens utbud av de olika kompetenser som tillsammans gör Västsverige och Göteborgsregionen till en spjutspets inom health tech, med digitala vårdtjänster, säger Charlotta Gummeson.

Men detta är bara början. Runt Lindholmen Science Park pågår mycket stora etableringar, bland annat kinesiska Geelys innovationscenter. Prognosen är att antalet människor på Lindholmen kommer att fördubblas på fem år.

I Mölndal har det omfattande stadsbyggnadsprojektet GoCo Valley startat som förväntas ge plats för många företag och medarbetare inom life science.

Samtidigt fortsätter planeringen för det stora stadsutvecklingsprojektet Sahlgrenska Life som ska skapa nya och moderna utrymmen för sjukvården, universitetet och näringslivet.

Du kan ladda ner rapporten The power of coaction – Life Science West Sweden 2018 – här

Text: Kenny Genborg