Munkar i koststudie

30 juni, 2010

Kan växtextrakt påverka magsårsbakterier? Detta undersöks nu i Koststudien – en pilotstudie som drivs av Food & Health Concept Centre inom projekt Pylos.

Det är Helicobacter pylori – Hp-bakterien – som är i fokus. Hp-infektion är en av de vanligaste infektionerna i världen och kan leda till magsår. Infektionen ger inte alltid tydliga sjukdomssymtom, men ökar även risken för magsäckscancer. I Sverige beräknas cirka 30 % bära på magsårsbakterien – i invandrargrupper är siffran troligen högre, främst beroende på tidigare levnadsstandard. Infekterat vatten är en vanlig smittkälla och risken för att vara smittad ökar med åldern.

Hypotesen som nu undersöks är att en kombination av nypon- och valnötsextrakt kan förhindra bakterier från att växa fast på magslemhinnan och hämma bakterietillväxt. ”- I många fall har dessa eller snarlika råvaror använts i flera tusen år”, säger Roland Björkman, som tillsammans med Charlotte Eklund-Jonsson ansvarar för studien. Efter fyra veckors behandling mäts effekten med ett utandningstest. Om studien faller väl ut kommer man att fortsätta arbetet med att utveckla livsmedelsprodukter baserade på dessa extrakt.

Intresset för koststudien är stort och fler deltagare välkomnas. Det råder ingen tvekan om att Roland Björkman har både drivkraft och uppfinningsrikedom när det gäller att inkludera ytterligare personer. Exempelvis kände han sen tidigare till ett munkkloster eftersom munkarna ibland besöker Östhjälpen, där Roland regelbundet arbetar som volontär. En dag gick han helt sonika och knackade på dörren – och blev mycket väl mottagen. Så nu finns det även munkar med i koststudien.

Vill du veta mer om Koststudien eller känner du någon som är intresserad av att delta? Kontakta Roland Björkman, med. dr., leg. sjuksköterska, tel 031-741 18 46 eller e-post roland@fhcc.se

Läs mer under aktuella projekt på www.fhcc.se

Food & Health Concept Centre är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park