Motivation gör hjärnan glad

30 maj, 2011

Utvecklingsföretaget Curictus introducerar nu ett nytt, virtuell miljö-baserat system som hjälper människor i rehabiliteringen efter förvärvad hjärnskada, exempelvis vid trauma eller stroke. Efter att nya studieresultat presenterats på AT Forum (Sveriges arbetsterapeuters årliga möte) har intresset tagit fart. Nu har en av de största rehabiliteringsklinikerna i Norge köpt in systemet.

Som första sjukhus i Norge använder Sunnaus Sjukhus nu Curictus VRS (Virtual Rehabilitation System) i rehabiliteringen av patienter med förvärvad hjärnskada. Metoden innebär att patienten med hjälp av en dator upplever en tredimensionell, virtuell värld, där han/hon ser och känner olika förnimmelser och interaktioner direkt på plats med hjälp av en kraftåterkopplande penna. På så sätt tränas hjärnans förmåga upp igen. Och det känns spännande och roligt!

-Det är en speciellt anpassad produkt, som hjälper personer med funktionsnedsättning att träna sin uppfattningsförmåga och nå ökad livskvalitet, säger Mihaela  Golic, VD, Curictus.

Mihaela berättar att intensiv träning – även i kronisk fas – leder till återkomst av funktion och därför är det extra viktigt att träningsredskap för hjärnan är motiverande. Curictus filosofi är att det ska vara roligt att träna. I systemet går det att välja mellan olika spel, som till exempel musik, tennis eller MasterMind och man upplever att handen är innanför dataskärmen, där det exempelvis känns tydligt när tyngden ökar. Dessutom kan man ställa in nivån, så att svårighetsgraden ökar i takt med att förmågan utvecklas.

-Vi tror på människans hjärnas fantastiska resurser och att, med rätt support, motiverade människor kan uppnå stora framgångar, säger Mihaela Golic.

Curictus vill gärna se ett ökat fokus på rehabilitering och hoppas att deras system framöver kommer att finnas på såväl strokeavdelningar som rehabavdelningar på sjukhus samt inom primärvårdsrehab.

Verksamheten har uppstått som en spin-off från ett forskningsprojekt på Sahlgrenska akademin och ägs av JSM Gruppen. Curictus är sedan 2010 lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park.