Mölndal ny ägare i Sahlgrenska Science Park

28 december, 2016

Idag togs beslutet att välkomna Mölndals stad som en av fem ägare i Sahlgrenska Science Park. Detta är ett viktigt steg i en pågående uppväxling av verksamheten för att stärka regionens förutsättningar inom life science. Nu återstår för Mölndal att ta det formella beslutet i Kommunfullmäktige, enligt plan på mötet den 22 februari.

En väldigt stor andel av Västsveriges life science-företag finns i Mölndal och det är högst rimligt att vi visar att detta är en viktig industri. Ett sätt att markera att vi verkligen menar allvar med att skapa bra förutsättningar för framtiden är att bli delägare i Sahlgrenska Science Park, säger Håkan Ahlström, stadsdirektör i Mölndal.

”Att Mölndals stad väljer att bli en av våra huvudägare är en viktig milstolpe. Detta ger oss en bredare ägarkrets som känns naturlig med tanke på att det finns ett antal större och mindre bolag, både inom läkemedel och medtech i Mölndal”, säger Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande för Sahlgrenska Science Park – navet för life science-industrin i Västsverige.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena för såväl nya som befintliga bolag. Hos oss kan entreprenörer, innovatörer, forskare, sjukvården och näringslivet i regionen mötas.

I verksamhetens utökade uppdrag ingår att aktivt bidra till:

  1. förnyelse och ökad konkurrenskraft inom life science-branschen
  2. nära samverkan mellan akademi, vård och näringsliv
  3. etablering av nya och utveckling av befintliga företag

Ett 80-tal innovativa företag är idag verksamma i Sahlgrenska Science Park-miljön i Göteborg.

Sahlgrenska Science Park AB ägs idag av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Göteborgs universitet (via GU Ventures) och Chalmers tekniska högskola. Enligt beslut i Mölndals kommunstyrelse ansöker Mölndal om att bli delägare 2017.

”Det handlar också om ett formellt nätverksbyggande som är avgörande för framtiden för väldigt många branscher. Med bättre ingångar till akademin får vi tillgång till så mycket spetskompetens inom olika områden. Triple helix-modellen med samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor med Science Parks och högskola/akademi är extremt viktigt”, säger Håkan Ahlström.