Möjligheter till samarbeten över landsgränserna

26 februari, 2018

Den aktiva samverkansgruppen i Västsverige genomförde nyligen ett studiebesök i Oslo och inspirerades.

– Ett fantastiskt studiebesök där vi fick mycket ny kunskap om hur man i Oslo gjort för att bygga upp forsknings- och innovationsmiljöer. Det stärker oss i vårt arbete på hemmaplan med science parks och testbäddar i offentlig sektor. Givande på många plan och något vi gärna gör om i närtid, kanske till något annat av våra nordiska grannländer, säger Hanna Blomdahl, Koncernstab, Regional Utveckling, Västra Götalandsregionen.

På Norway Health Tech testas till exempel ny medicinsk teknik i verklig vårdproduktionsmiljö. Västra Götalandsregionens Bild- och Interventionscentrum (BoIC) med verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har samma förutsättningar. Oslo Cancer Cluster höll också i ett inspirerande besök i sin innovationsfrämjande miljö.

På studieresan deltog Hanna Blomdahl (VGR), Alessio Degl´Innocenti (Gothia Forum), Niklas Magnell och Magnus Björsne (AstraZeneca Bioventure Hub), Lina Strand Backman och Susanne Dahlberg (Innovationsplattformen, Henrik Mindedahl (MedTech West) samt Åsa Lindström och Charlotta Gummeson (Sahlgrenska Science Park).

Vilka som är medlemmar i samverkansgruppen kan du läsa mer om här.

Text: Annika Åkervall