Mobil plattform med gigantisk marknad i sikte

10 september, 2013

Marknaden för smartphone-utveckling kopplat till hälsa växer nu lavinartat. Daralabs lanserar snart en mobil hälsoplattform och en efterlängtad första produkt inom fertilitetsområdet är i sitt slutskede av utvecklingen. Företaget har därmed lagt sin plattform och medicintekniska lösningar i olika stadier av utveckling finns redan i pipeline. Daralabs är ett av de spännande start up-bolag som presenterar sin verksamhet under Park Annual den 12 september.

I dagens smarta mobiltelefoner finns en enorm datorkapacitet och många människor har ständigt tillgång till sin mobil – snabba kommunikationsmöjligheter som kan tas tillvara för att utveckla nya medicintekniska produkter.

Vi har skapat en mobil hälsoplattform som består av tre huvuddelar. Den första är en perifer, medicinsk enhet ansluten till en smartphone eller en surfplatta, den andra – som är själva hjärtat i systemet – är en molntjänst och den tredje delen är gränssnittet mot konsumenter, medicinska institutioner och forskningsanläggningar”, förklarar Christian Saleki, operativt ansvarig för Daralabs.

Christian Saleki, Peiman Khorramshahi och Peter Hygren grundade bolaget år 2012, extra driftigt eftersom alla tre även har andra arbeten. En högintensiv utvecklingsperiod ger resultat. Daralabs, ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park, har nu lagt den strategiskt viktiga grunden som öppnar upp för utvecklingen av många olika typer av medicintekniska produkter. Den mobila hälsoplattformen ger fantastiska möjligheter på en global mångmiljardsmarknad.

”Mjukvaran skapas efter behov och med hjälp av appar och mätutrustning kan vi smidigt utveckla nya, kostnadseffektiva produkter. Vår första produkt är inom fertilitetsområdet. All insamlad data anonymiseras, det är viktigt. Den överförs och lagras i våra databaser med skyddsnivåer som kan jämföras med dagens moderna banksystem. Analysen kommer att visa om du är fertil och noggrannheten ökar med varje ny mätning som görs”, säger Peiman Khorramshahi, VD, lite hemlighetsfullt. Produkten är i sitt slutskede av utvecklingen och beräknas nå marknaden år 2014.

Inom Daralabs brinner de för utveckling och berättar entusiastiskt att mycket större idéer och perspektiv finns inom räckhåll. Business och goda gärningar kan absolut gå hand i hand. ”En produkt med ett gott syfte som skapar nytta och där vi samtidigt kan tjäna pengar, det är en Daralabs-produkt. Tack vare låga utvecklingskostnader och hög kvalitet kan vi presentera smidiga lösningar för att förbättra möjligheten till morgondagens vård, både i västvärlden och i tredje världen”, menar Peiman Khorramshahi. Analyser och behandlingssupport på distans kan exempelvis minska den höga belastningen på specialistsjukvården. Möjligheterna tycks oändliga.

Daralabs är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park och ett av de spännande bolag som presenterar sin verksamhet under Park Annual 12/9.

För mer information, v g kontakta Peiman Khorramshahi, telefon 073-987 85 45, e-post peiman.khorramshahi@daralabs.com eller Christian Saleki, telefon 073-673 30 66, e-post christian.saleki@daralabs.com Se även www.daralabs.com

Text: Annika Åkervall