Miljonstaden Göteborg på G!

28 mars, 2017

I dagarna väntas Göteborgsregionen statistiskt komma upp i en miljon invånare. Lyssna till P1-morgon med bl a Henric Einarsson, analys- och etableringschef på Business Region Göteborg här.

Detta är en milstolpe för Göteborg som därmed klassas som en europeisk storstadsregion och stärker sin konkurrenskraft ytterligare. Att kunna locka till sig och långsiktigt behålla kompetens och företag i Västsverige är viktigt, inte minst när det gäller life science-området där vi ligger långt framme.

Göteborgsregionen har vuxit med 150 000 invånare sedan år 2000. I och med att regionen växer blir tillgången till en mångfald av kompetenser också större. Vikten av en ökad kritisk massa är ofta på agendan.

Att Göteborg dessutom är framröstad som den mest sociala staden, enligt en ny undersökning som publicerats i the Guardian bådar gott. En bra miljö är viktigt för att trivas, både vad gäller arbete och avkoppling. Västkusten är en del av charmen.