Miljonanslag och samarbetspartner till Insplorion

18 augusti, 2016

Insplorion på Sahlgrenska Science Park har beviljats viktiga medel. Nästan 4 miljoner tillkommer utvecklingsbolaget inom nanoteknologiområdet efter den senaste tidens beviljade ansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken. Nu inleder Insplorion ett strategiskt samarbete.

”Det är exceptionellt att vi har en så hög success rate och det är kul att även andra ser potentialen i vår teknik. På lång sikt kan även grundargrupppens forskningsanslag påverka oss mycket positivt” säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.

Det största anslaget till företaget (2,8 miljoner kr) kommer från stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Problemet med luftföroreningar är den enskilt största miljörelaterade hälsorisken, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Insplorion utvecklar en mobil gassensor som ska kunna mäta luftkvaliteten i världens storstäder, där sensorn ska sitta på lyktstolpar och trafikljus för mätning i realtid.

Bolaget har också erhålligt anslag från Energimyndigheten och Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik. Därutöver kan Insplorion dra nytta av att Christoph Langhammer, en av bolagets grundare, fått nästan 30 miljoner kr i anslag för kombination av Insplorions NanoPlasmic Sensing-teknologi med plastmaterial (Plastic Plasmonics).

Nu står det också klart att ett multinationellt kompontentföretag investerar i ett samarbete med Insplorion och battericellstillverkaren AGM Batteries. Sensortekniken har betydelse även för life science-delen.

För mer information, v g kontakta Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion, via e-post: patrik.dahlqvist@insplorion.com