Mikroskopikunskap för framtiden

9 augusti, 2010

Ett av BergmanLaboras specialistområden är mikroskopi och optisk mätning. Snart introduceras blivande biomedicinska analytiker i mikroskopikunskap.

Michael Johansson är för det mesta beredd att rycka ut omedelbart. Med 25 års erfarenhet och många kunder inom fertilitetskliniker och andra viktiga verksamheter vet han att tidsfaktorn kan ha en avgörande betydelse. ”Det händer att kunder ringer när patienten redan är på plats eller en forskningsfas befinner sig i ett kritiskt skede”, berättar han. Då är snabb service naturligtvis av yttersta vikt.

I samband med att BergmanLabora övertog mikroskopiverksamheten från ett systerbolag i Addtech-koncernen flyttade de in i Sahlgrenska Science Parks lokaler.

”- Detta är ett fördelaktigt läge med närhet till många kunder inom Universitetet, Chalmers och Sahlgrenska och jag uppskattar kontakten och gemenskapen med övriga intressenter i Parken”, säger Michael Johansson, produktspecialist, BergmanLabora.

Företagets utställning kan besökas efter att man avtalat tid och här finns olika optiska mikroskop och kamerautrustning. Inom kort kommer Michael Johansson och BergmanLabora att dela med sig av mikroskopikunskapen till elever som studerar till biomedicinska analytiker. De får en introduktion i mikroskopi som en del i sin utbildning.

För mer information, kontakta Michael Johansson, telefon 031-10 54 40 eller e-post: michael.johansson@bergmanlabora.se